Tokens

tokens - nft - kryptovaluta

Tokens er en teknologi som brukes til å lage eksempelvis NFT kunst.

Tokens er ytterligere et begrep som etter all sannsynlighet kommer til å stå ovenfor hvis du er nysgjerrig på hvordan kryptovaluta fungerer.

I forbindelse med kryptovaluta er det mange ord og uttrykk man er nødt til å sette seg inn i og som er nødt til å få kontroll på for å forstå helheten i det man holder på med. Et av disse uttrykkene er, som nevnt, tokens. Noen vil kanskje også kalle det krypto-tokens. I andre sammenhenger har du sikkert hørt om NFT – dette står for Non-Fungible Tokens.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på tokens, så det er altså dette begrepet vi kommer til å benytte oss av her. Etter å ha lest denne teksten skal du blant annet være i stand til å skille tokens fra kryptovaluta på en god måte.

Hva er kryptovaluta?

Før vi kan gå nærmere inn på tokens (eller krypto-tokens), så er det særlig et spørsmål det er viktig å få besvart. Vi snakker naturligvis om følgende spørsmål: Hva er kryptovaluta?

Ettersom du leser denne artikkelen, er sjansen relativt stor for at du har en viss peiling på hva kryptovaluta er. Men vi vil likevel nevne det likevel. Kryptovaluta er en digital valuta som kan brukes til forskjellige prosesser ved hjelp av Internett og andre elementer:

 • Man kan kjøpe kryptovaluta (f.eks en mengde med bitcoins eller en form for altcoins).
 • Man kan selge kryptovaluta.
 • Man kan drive med utvinning av kryptovaluta (også kalt mining).
 • Man kan drive med kryptovalutatrading (det vil si at hensikten med transaksjonen utelukkende er å få en gevinst ut av det)
 • Det er også mulig å handle på nett og betale med kryptovaluta i stedet for å bruke tradisjonelle betalingsmetoder som f.eks bankoverføring eller kredittkort. Her er det imidlertid viktig å huske på at det ikke er alle nettbutikker som tillater dette enda.

Fellesnevneren for de tradisjonelle betalingsmetodene vi kjenner til, er at de er sentraliserte. Det vil si at når det gjennomføres en transaksjon ved hjelp av dem, så er det en tredjepart (f.eks banken) involvert i prosessen. Slik fungerer det ikke med kryptovaluta.

Kryptovaluta er nøyaktig det motsatte. Det er en desentralisert betalingsmetode, og det betyr rett og slett at det kun er to parter innblandet i hele prosessen. Og det er de to som har noe med transaksjonen å gjøre, altså avsenderen og mottakeren av pengene.

Binance

Over 600 kryptovalutaer
4.9/5
 • Tilbyr app til mobil
 • Mulighet for VISA kort
 • NFT markedsplass
 • Pool Mining
 • Spot
 • Margin
 • Farming
 • Veldig treg og omfattende verifiseringproses
 • Høyt uttaksbegyr
 • Ingen demotilgang
Verdens største kryptobørs, perfekt for trading!
Åpne konto

Hva er tokens?

Når man spekulerer i et tema som kryptovaluta, vil man som nevnt møte på ganske mange forskjellige uttrykk. Et av disse uttrykkene er tokens.

Tokens kan defineres som en underkategori av kryptovaluta.

Men det er ikke bare i forbindelse med kryptovaluta at det er vanlig å bruke dette uttrykket. Derfor er det

Ordets betydning

Token er et ord som kan benyttes i en rekke anledninger. På grunn av det er dette også et uttrykk som har ganske mange betydninger.

Tokens har flere betydninger i økonomisk forstand, så det er fullt mulig at du har benyttet deg av det uten at du har vært klar over det:

 • Token er et numismatisk objekt, det vil si at det kan brukes om alle økonomiske verdier med unntak av mynter og sedler. Det betyr at gavekort, rabattkuponger og lignende er en form for tokens.
 • Tokens blir også brukt i forbindelse med casino. Der viser chipsene du bruker til å spille til dette begrepet.
 • Det er også mulig å finne tokens i brettspill. I sammenheng med brettspill og lignende, så har tokens fått tildelt rollen som poeng eller valuta. I praksis betyr det at tokens enten forteller deg hvordan du ligger an i spillet eller at du kan bruke det som betalingsmiddel i det aktuelle spillet.
 • Det er også mulig å finne tokens i forbindelse med bryllup og i forbindelse med tog. Når det gjelder sistnevnte har tokens fått rollen som signalisering på jernbanen.
 • I forbindelse med datanettverk, så er tokens en form for autorisasjonspassord. Dette er en måte å sikre data på, og det er nok denne definisjonen som ligner mest på definisjonen som begrepet har fått i forbindelse med kryptovaluta.

Hvis vi tar utgangspunkt i det siste punktet der tokens er en form for autorisasjonspassord. Der nevnte vi også at det er denne definisjonen som står nærmest definisjonen som dette uttrykket har i forbindelse med kryptovaluta. Det har altså noe med sikkerhet å gjøre.

Betydning i forbindelse med kryptovaluta

Som vi så ovenfor, så er tokens et uttrykk som veldig mange definisjoner. Det kommer helt og holdent an på i hvilken situasjon man står ovenfor dette begrepet.

I noen situasjoner viser dette uttrykket til økonomi, morsomheter (brettspill), morsomheter som ikke alltid er like morsomme (casino) og datasikkerhet. Men det er også svært aktuelt i forbindelse med kryptovaluta.

Når man skal definere uttrykket tokens i forbindelse med kryptovaluta, så kan vi se tilbake til det vi nevnte angående tokens og datasikkerhet. Det kan nemlig fungere som en pekepinn på hva tokens er, men det kommer naturligvis an på hvilken type tokens det er snakk om.

kryptovaluta sikkerhet token

Tokens brukes ofte til å sikre transkasjoner, men kan også brukes til å autentisere andre digitale ting.

Forskjellen mellom kryptovaluta og tokens

Det er ikke sjelden at folk tar feil av det som er en kryptovaluta og det som egentlig er tokens. Hvis du er en av dem som gjort det, så er det ikke noe du trenger å tenke på i det hele tatt. Du er ikke den første, og vi kan garantere deg at du er ikke den siste heller.

Det er fort gjort å ta feil i farten, og det er ikke så rart heller, siden forskjellen mellom kryptovaluta og tokens ikke egentlig er så stor. Men forskjellen er stor nok til at den er verdt å nevne likevel. Hovedforskjellen er hvordan de fungerer i praksis.

Både kryptovaluta og tokens bygger på blokkjedeteknologi, og det er her forskjellen ligger. Denne skal vi forsøke å tegne et bedre bilde på nedenfor.

De fleste former for kryptovaluta er bygget opp av desentraliserte blokkjeder. Blokkene i denne kjeden kan ikke brukes andre stender, men tokens kan brukes på tvers av forskjellige blokkjeder. Tokens kan være for eksempel bitcoin tokens eller litecoin tokens.

Blokkjeden – et sentralt element

Om du oppfatter tokens som et vanskelig tema, så har vi full forståelse for det. Vi vil imidlertid gjøre et forsøk på å gjøre det litt mer forståelig for deg. For at vi skal klare å gjøre det, er vi nødt til å ta en nærmere titt på strukturen i blokkjeden som vi har snakket om.

Hvis du har noen års erfaring med kryptovaluta generelt, så vet du at de fleste kryptovalutaer er bygget opp av blokkjedeteknologi. Blokkene som denne kjeden er laget av, er strukturert lagvis. Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på de forskjellige lagene.

Lag nr 1

Det første laget består av forskjellige protokoller. Hvilke protokoller det er snakk om kommer an på hvilke kryptovaluta det er som gjelder. Noen klassiske eksempler på disse protokollene, er Bitcoins protokoll og Ethereums protokoll.

I forbindelse med kryptovaluta og blokkjede, er protokoll et uttrykk som brukes til å omtale hvordan de forskjellige systemene bak en kryptovaluta kommuniserer med hverandre. Systemene er nemlig avhengig av en måte å kommunisere med hverandre på for å fungere.

Protokoll er også et uttrykk som kan brukes som et annet ord for hver enkelt blokkjede som kryptovalutaen er bygget opp av. En blokkjede består av en rekke med blokker, som inneholder massevis av informasjon og som kommuniserer den til hverandre.

Det er altså i det første laget at kommunikasjonen mellom de forskjellige lagene i blokkjeden (eller protokollen) skjer.

Lag nr 2

Kryptovalutaen er altså en essensiell del av blokkjeden (eller protokollen), og teoretisk sett er dette noe man finner i det andre laget i blokkjeden. Hvis du er en utvikler, og du kun er på jakt etter selve koden til kryptovalutaen, så er det altså her du bør lete.

Kort fortalt så kan den aktuelle kryptovalutaen (f.eks Bitcoin eller Ethereum/Ether) omtales som en kode. Og denne koden er en del av den totale blokkjeden.

Hver enkelt kryptovaluta får utdelt sin egen kode som brukes i forbindelse med dette. Derfor er det viktig at du setter deg inn i hvilke koder du er på jakt etter, før du går i gang med arbeidet. Det vil utvilsomt spare deg for veldig mye tid.

I og med at det finnes nærmere 1500 kryptovalutaer, så finnes det mange eksempler i forbindelse med dette. Vi vil imidlertid gå for de samme eksemplene som vi har brukt ovenfor. Her er et utvalg med kryptovalutaer og deres tilhørende koder:

 • Bitcoin: BTC, men det er også fullt mulig at de har brukt XBT. Denne kryptovalutaen har nemlig to koder, så du er nødt til å være like oppmerksom på begge to.
 • Ethereum/Ether: ETH

Lag nr 3

Etter at du har jobbet deg gjennom det første og det andre laget, så kommer du til det tredje laget. Og det er også på dette nivået du kommer til å finne det du leter etter – tokens.

I likhet med kryptovaluta, så er også tokens en enhet som har en viss verdi. Derfor er det ikke helt feil å si at tokens er en form for kryptovaluta. Det er med andre ord en god grunn til at folk pleier å ta feil av kryptovaluta og tokens.

Så i teorien er det helt korrekt å si at tokens er en form for kryptovaluta, siden begge deler har en form for verdi. Men det betyr ikke at kryptovaluta er det samme som en eller flere tokens.

Hvordan fungerer tokens?

Tokens er bygget opp av smartkontrakter. Dette er den samme teknologien som gjør det mulig å utvikle desentraliserte applikasjoner.

Det finnes forskjellige typer av tokens, og de fungerer på litt forskjellige måter. Og det er noe vi skal se nærmere på nedenfor.

Forskjellige typer tokens

Men det høres jo lett ut, tenker du kanskje. Men det stopper naturligvis ikke der! Det finnes nemlig forskjellige typer tokens.

Når man driver med kryptovaluta, er det viktig å ha kontroll på hver enkelt type som eksisterer av tokens. Tokens kan deles inn i to hovedgrupper, og disse kalles security tokens og utility tokens. Disse hovedgruppene skal vi ta en titt på nedenfor.

Utility tokens

Hvis du vil så kan du oversette utility tokens til norsk, og da får vi uttrykket verktøytokener. Men selv om det er noe man kan gjøre, så betyr ikke det at det er noe man bør gjøre. Faktisk så er utility tokens mye mer utbredt som begrep, fordi det går helt fint å bruke det også.

Utility tokens er et uttrykk som viser til elementer som kan kjøpes og elementer som ikke kan kjøpes.

Det er imidlertid ikke bare uttrykket verktøytokener som kan brukes i forbindelse med dette. Det finnes et annet ord for det også, og det er appmynter. Det vil si at utility tokens viser til mynter man kan bruke i forbindelse med bruk av forskjellige applikasjoner.

Utility tokens er med andre ord noe litt annet enn kryptovaluta. Mens kryptovaluta ansees for å være en investering for mange, så ble ikke utility tokens sett på som en form for investering i begynnelsen. Hensikten var utelukkende å skaffe seg tilgang i apper.

Security tokens

Den andre hovedgruppen av tokens vi kan regne med i dag, er en type tokens som kalles security tokens. Det norske ordet for security tokens er naturligvis sikkerhetsmerker.

Slik kommer du i gang med tokens

Siden tokens er et begrep som man i dette tilfellet blir introdusert ovenfor i forbindelse med kryptovaluta, så betyr det én ting. For å komme i gang med tokens, er du også nødt til å gå i gang med kryptovaluta.

Men siden du har lest denne artikkelen, så er sannsynligheten for at du allerede er det veldig stor. Vi vil imidlertid gi nybegynnerne noen gode tips til hvordan man kommer i gang på en rask og enkel måte:

 1. Først og fremst må du bestemme deg for hvilken kryptovaluta du vil fokusere på.
 2. Deretter er du nødt til å finne en kryptobørs som tilbyr denne kryptovalutaen
 3. Opprett deg en bruker på kryptobørsen, og gjør så et innskudd til kontoen din.

Vipps så er du klar til å drive med kryptovaluta og dermed også tokens når du føler deg klar for det!

Binance

Over 600 kryptovalutaer
4.9/5
 • Tilbyr app til mobil
 • Mulighet for VISA kort
 • NFT markedsplass
 • Pool Mining
 • Spot
 • Margin
 • Farming
 • Veldig treg og omfattende verifiseringproses
 • Høyt uttaksbegyr
 • Ingen demotilgang
Verdens største kryptobørs, perfekt for trading!
Åpne konto
NFT art
Tokens

NFT art

28.09.2021
198 Visninger

De siste månedene har bruken av NFT – eller Non-Fungible Token – eksplodert på internett. Dersom…

Ole