Dela kryptovaluta plånbok, en vild idé?

Fredrick Awino
09.05.2022
18 Visningar

Du, jag och de är i den långa processen att försöka förstå vilka möjligheter kryptovaluta erbjuder annorlunda än traditionella pappers- och metallpengar. Normala finansiella system, särskilt banker över hela världen, har möjlighet att öppna ett delat eller snarare gemensamt konto. Det finns alltid korrekt angivna riktlinjer som ska följas för att öppna och driva sådana konton som att tilldela undertecknare och bevittna eventuella transaktioner.

In the growing world of cryptocurrency, the crypto wallet is what you would normally cal a bank account. It is here that acts as an operations base from where coins are stored and transacted. To have a crypto wallet, an investor chose a  preferred crypto exchange, opens the account and start the long process of dealing in whichever coins of choice.

Känslig information om kryptoplånbok

Oavsett vilken kryptovaluta man väljer att handla med är den digitala plånboken varifrån aktiviteterna med att sälja och köpa sker väldigt känslig. Precis som ett vanligt banksystem kommer bankerna alltid att kräva att du som kund är mycket noggrann med konton och pinkoder.

Känslighetsnivån för bitcoin-plånböcker är till och med mycket mer än ett bankkonto eftersom det inte finns någon tredje part som en bank som kan ingripa om dina åtkomstkoder äventyras. Varje ägare av kryptovaluta är försedd med en privat nyckel som är mycket svår att gissa sig till . Den privata nyckeln genereras slumpmässigt.

För att vara brutalt ärlig och rakt upp, förlorar du din privata nyckel för kryptoplånbok och det är så du glömmer din investering. Var det för kryptiskt? Det tror jag inte. Det är de privata nycklarna som håller dig uteslutande i kontroll över dina mynt. Så den här privata nyckeln måste alltid förbli ”låst och låst” hela tiden eftersom att låta någon annan veta att det är precis som att gå nerför gatan med rent guld öppet på händerna utan säkerhet.

Varför är din privata plånboksnyckel viktig?

Hjärnan bakom vilken kryptovaluta som är tillgänglig på marknaden idag var att kringgå behovet av en bankinstitution. Därför har du som investerare en direkt interaktion med dina mynt som distribueras offentligt till andra investerare som du som är i den blockkedjan.

Utan att få det att se komplicerat ut kan alla andra personer som har ett kryptoägande längs samma blockchain se dina kontoinnehav. Det finns både en publik nyckel som matchas eller genereras i länk med en privat nyckel.

Whenever a transaction is initiated in your crypto wallet, there is a need for extra proof that it is really you on that end. It is at this point that you have to key in the private key to authenticate the transaction. So, the private key is not anything you may wish to compromise at all.

Så kan vi dela en kryptoplånbok?

En kryptoplånbok i sig kan inte nås annat än med rätt privat nyckel. Så att säga, vi kan teoretiskt dra slutsatsen att plånboken i sig inte rymmer mynten utan är en inkörsport för dig att komma åt dina mynt. Den matematiska signaturen ger ett extra lager av säkerhet för att skydda ditt kryptoägande.

Det är möjligt att ha en delad kryptoplånbok. Det enda är att alla privata nycklar kommer att gillas i samma plånbok. Som person som har registrerat sig på kryptobörsen bestämmer du hur många nycklar som ska kopplas till plånboken. Du måste också bestämma hur många av de privata nycklar som är kopplade till plånboken som ska vara nödvändiga för att godkänna en transaktion.

Ta dig tid att veta mer om hur du skapar en delad kryptovaluta-plånbok . Genom att besluta att ha en delad plånbok tar du personligen ansvar för eventuella risker som det kan medföra. Eftersom det inte finns några bankinstitutioner för att lösa eventuella tvister eller förluster som du kan ådra dig, förblir det ett frivilligt val för de privata plånboksnycklarna och även riskerna.

Författare Fredrick Awino