Bond – allt du behöver veta

Ludvig
04.05.2022
188 Visningar
Bond - allt du behöver veta

Har du provat dig fram med olika investeringar och upptäckt att det helt enkelt inte är din grej att investera i kryptovaluta ? Det är inga problem alls – då kanske du vill testa bonding istället!

Liksom kryptovaluta är obligationer en investeringsprodukt, som många kanske tycker är mindre riskabel än kryptovaluta .

I den här artikeln kommer vi att ta upp ämnet ”bond” som titeln antyder, sedan kommer vi att berätta allt du behöver veta om detta ämne. Bland annat, vad är en obligation, hur många typer av obligationer finns det och är obligationen mindre riskabel än kryptovaluta ? Här finns många intressanta frågor att besvara.

Vad är en obligation?

Den allra första frågan vi ska besvara är denna: Vad är en obligation? En obligation är på sätt och vis ett skuldavtal mellan två parter.

Detta kanske låter lite (eller väldigt) bekant? Det beror förmodligen på att det inte är ovanligt att jämföra en obligation (ofta även kallad obligationslån) med ett vanligt bolån som folk lånar av en bank för att finansiera köpet av bostad. Vi kommer att titta närmare på denna jämförelse nedan.

Men i en obligation finns det två parter. En part har rollen som emittent och den andra parten har rollen som innehavare av obligationen. En obligation kan ges ut av olika aktörer, men det är ganska vanligt att obligationen emitteras av världsstaterna. Emittenten kan alltså vara både svenska och utländsk.

I praktiken innebär en obligation att den ena parten (innehavaren av obligationen) ges en tillfällig rätt att få en kupongränta under lånets löptid. Hur lång löptid brukar avgöra innan avtalet ingås. Vid löptidens slut ska det lånade kapitalet återbetalas.

Obligationslån kontra bolån

Ett band kan verka som en ganska komplicerad sak – och det är det. Men det är på sätt och vis ett lån, och därför går det att jämföra med ett bolån som de flesta vet exakt vad är.

Men även om det går att göra så betyder det inte att ett obligationslån och ett bolån är exakt likadana. Tvärtom! Här är några av de faktorer som gör det möjligt att skilja mellan en obligation och ett bolån:

  • Ett obligationslån är ofta större än ett bolån. Med ett bolån ställs ett antal krav på låntagaren, till exempel i samband med inkomst, men så är det inte med ett obligationslån.
  • Räntan på ett obligationslån är mycket lägre än räntan på ett bolån.
  • Ett obligationslån skiljer sig också från bolånet genom att detta lån är mycket mer säljbart än ett vanligt bolån.
  • När du tar ett bolån i banken lånar du pengar på banken för att finansiera köpet av bostad. Detta förutsätter ofta att man måste tillhandahålla en viss andel av eget kapital, väldigt ofta handlar det om 15%. Men när du tar ett obligationslån får du istället en del av lånet till obligationsutgivarens lån – här får du inget eget kapital.

Olika typer av obligationer

Det finns olika typer av obligationer, och vilken typ av obligation det beror på vem som utfärdade obligationen till dig i första hand.

Som tidigare nämnts kan en emittent vara både svenska och utländsk. De vanligaste emittenterna är dock en stat eller ett företag, vilket ger oss huvudgrupperna statsobligationer och företagsobligationer. De som ger ut obligationen har ofta ett behov av lite extra kapital – som de får låna av en annan part.

Trevlig video som berättar lite om obligationer och investeringsrättigheter:

Risk med obligationer

I samband med kryptovaluta är uttryck som ”hög volatilitet” inte alls okända . Det är inte heller i samband med aktier. I praktiken innebär det att du tar en hög risk när du investerar i någon av dessa investeringsprodukter, eftersom du inte vet vad som händer runt nästa vända.

Väljer du att spekulera i obligationer kan du dock sänka axlarna en aning. I samband med obligationer finns en generell tumregel, och den är följande: Risken är inte lika stor i samband med obligationer.

I praktiken betyder det att det är mycket säkrare att investera i obligationer om du jämför den här typen av investeringar med aktier och kryptovaluta . Det är inte att underskatta att en låg risknivå är fördelaktig inom flera områden, till exempel i samband med avkastning.

Men även om obligationer generellt sett är ett säkrare val är det viktigt att ha det i åtanke. Obligationer bär med sig två riskfaktorer som kräver viss uppmärksamhet, och det är ränterisk (obligationsprisets känslighet) och kreditrisk (den risk som emittenten själv för med sig).

Avkastning på obligationer

Ovan konstaterade vi att risken inte är lika hög som den är i samband med andra investeringsobjekt – och det är utan tvekan positivt. Men det gör också att avkastningen inte alltid är lika stor .

För vissa kan detta vara lite negativt, men det behöver inte vara det. Du kanske inte får en jättestor tillväxt direkt, men tillväxten kommer istället att utvecklas till en bra nivå sakta men säkert!

Det är dock inte att underskatta att den största inkomsten i samband med obligationer blir ränteintäkterna du får från den. Ränteintäkterna från dessa placeringsobjekt har gång på gång visat sig vara ganska stabila!

Hur man köper obligationer

Känner du dig inspirerad att testa att investera i obligationer? Det kan göras på sätt.

Att skaffa en företagsobligation är dock inte så lätt för en individ – helt enkelt för att de ofta förknippas med ett lägsta belopp som är relativt högt (runt en halv miljon).

Men det finns bra lösningar även för småinvesterare och då kommer en obligationsfond att spela en viktig roll. Om du är lite osäker på vad det är så fungerar den här fonden på precis samma sätt som en aktiefond!

Författare Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!