Bitcoin Cash

De allra första bitcoinsna utvecklades 2009 , men det skulle dröja några år innan de lyckades knäcka koden helt. När det hände under perioden 2014-2015 tog kryptovalutan Bitcoin världen med storm. Efter det var Bitcoin ett koncept som fanns på allas läppar.

Efter några år på marknaden stötte dock Bitcoin, eller snarare: de som arbetade med att utveckla Bitcoin, en gupp på vägen. I samband med kryptovaluta kallas detta en hård gaffel. Hardfork är en term som används när två parter inte kan komma överens om vägen framåt.

Och vad blev resultatet av det? Ja, Bitcoin Cash!
Vad är Bitcoin Cash?
Det fanns några bitcoin-utvecklare som ville öka blockstorleken på Bitcoin. Denna önskan godkändes dock inte, och det ledde till att dessa bitcoinutvecklare bröt ut och började utveckla sin egen kryptovaluta. Detta fick namnet Bitcoin Cash.

Bitcoin och Bitcoin Cash är väldigt lika inom ganska många områden, men det finns olika storlekar på blockstorlekar för de två kryptovalutorna. Medan Bitcoin är känt för en blockstorlek på 1 MB, har Bitcoin Cash en blockstorlek på 8 MB.

Det som inspirerade utvecklingen av Bitcoin Cash var helt enkelt önskan att utveckla en kryptovaluta som var ännu bättre än Bitcoin.

Varje enskild kryptovaluta har sin egen ticker. Det här är en kod som direkt talar om för parterna vilken kryptovaluta det är. Bitcoin Cashs ticker är BCH .
Den decentraliserade källkoden
Både Bitcoin och Bitcoin Cash består av blockchain-teknik och en decentraliserad källkod. Det betyder att vem som helst kan använda koden som dessa kryptovalutor består av, för att utveckla sin egen kryptovaluta.

Att kryptovalutorna är uppbyggda av en decentraliserad källkod gör att ingen tredje part hanterar transaktionerna. Detta kan leda till utmaningar på flera plan, och det var det som fick den hårda gaffeln att uppstå.

läs också
Vad är en gaffel?

När källkoden är decentraliserad fungerar den så att alla ändringar i källkoden måste accepteras av alla – både utvecklare och utvecklare. Detta kallas konsensus.

Det är dock ingen självklarhet att man lyckas nå konsensus. I en perfekt värld skulle det ha varit möjligt, men världen är inte perfekt. Att inte alla kan nå samförstånd kan också vara en fördel, eftersom det leder till ökad konkurrens på marknaden. Och det är vad som hände här.
Detta skiljer Bitcoin Cash från Bitcoin
Anledningen till att vi skiljer på Bitcoin Cash och Bitcoin är som sagt den hårda gaffeln som uppstod mellan utvecklarna. Och det ledde till att de bröt sig ur processen och utvecklade en kryptovaluta som var i linje med de visioner de hade.

Nedan ska vi titta närmare på vad som skiljer Bitcoin från Bitcoin. Vi pratar inte om särskilt många eller stora skillnader, men skillnaderna mellan dem är ändå väldigt viktiga.

Block storlek
Bitcoin har en blockstorlek på 1 MB, men Bitcoin Cash har en blockstorlek på 8 MB betyder att den senare har en snabbare transaktionshastighet än den förra. I praktiken kan Bitcoin Cash göra 116 transaktioner per sekund, medan Bitcoin bara kan göra 7 transaktioner.

Bitcoin såg dagens ljus för första gången 2009. Efter några år på marknaden sköt kryptovalutans popularitet i höjden. Folk var nyfikna på det nya konceptet och det var många som försökte satsa. Även personer som inte hade så mycket erfarenhet av det.

När populariteten ökade minskade transaktionshastigheten avsevärt. Det säger sig självt att detta inte var särskilt bra, så blockstorleken på 1 MB var väldigt liten. Vissa utvecklare ville öka blockstorleken i mycket stor utsträckning, men det ledde som bekant till en hård gaffel.

Denna hårda gaffel var startskottet för det som skulle bli kryptovalutan Bitcoin Cash. Utvecklarna började jobba på det, och resultatet blev Bitcoin Cash som är känt för sin blockstorlek på 8 MB. Så denna kryptovaluta slutför transaktioner snabbare.
Hash-algoritm
Bitcoin Cash har utvecklats baserat på en annan hashalgoritm än Bitcoin. I praktiken betyder det att Bitcoin Cash har andra hashfunktioner än Bitcoin.

Denna förändring skyddar Bitcoin Cash i händelse av en ny hardfork. Bitcoin Cash har varit i hårt väder efter hårdgaffeln, bland annat i samband med att namnen på de två kryptovalutorna är väldigt lika.

Skulle en liknande situation uppstå vid ett senare tillfälle har utvecklarna Bitcoin Cash utarbetat en lösning i förväg. De har tagit fram en plan i samband med både ”replay” och ”wipeout”.

I praktiken innebär det att både Bitcoin Cash och eventuella kryptovalutor som dyker upp till följd av en eventuell hårdgaffel, kan existera sida vid sida utan att det leder till stora problem i samband med att någon av kryptovalutorna fortsätter att existera.

EDA (Emergency Difficulty Adjustment)
Bitcoin Cash är också utrustad med en annan algoritm som den traditionella bitcoin saknar. Vi pratar naturligtvis om nödsvårighetsjustering. På norska blir det en svårighetsjustering, men den förkortas oftast bara till EDA.

Denna algoritm fungerar som ett skydd för blocken som utgör kryptovalutan. Detta skydd fungerar bäst vid kryptominering eller liknande.

I praktiken betyder det att Emergency Difficulty Adjustment eller EDA gör Bitcoin Cash lite mer stabil än man kan förvänta sig av en annan kryptovaluta i samma situation.
En mycket snabbare process
Bitcoin Cash kommer att vara ett bra val för både utvecklare och kunder. Anledningen till detta är att Bitcoin Cash helt enkelt är mycket lättare att hantera än Bitcoin. Och det gäller båda parter.

Förutom att Bitcoin Cash är mycket lättare att hantera finns det utrymme att gå tillbaka och göra ändringar i källkoden vid ett senare tillfälle. Detta var mer eller mindre omöjligt i samband med den traditionella bitcoin.

Kunder kommer också att upptäcka att verifieringsprocessen för Bitcoin Cash går mycket snabbare än den gör med Bitcoin. Bitcoin Cash har också förmågan att hantera flera transaktioner samtidigt. Bitcoin hade inte möjlighet att göra detta alls.
Teoretiskt mycket bra, men räcker det?
Ovan har vi tittat på vad som skiljer resultatet efter hårdgaffeln (Bitcoin Cash) från den ursprungliga kryptovalutan (Bitcoin). Vi har sett att det inte finns några större skillnader mellan de två alternativen, men det är klart att Bitcoin Cash har vissa fördelar.

Men hur bra och ”bättre” Bitcoin Cash än är i förhållande till Bitcoin rent teoretiskt så kan man inte komma ifrån att Bitcoin är mer känt än Bitcoin Cash. Men det kanske inte behöver vara negativt?

Det behöver såklart inte vara negativt, men i samband med Bitcoin Cash och Bitcoin så är det det faktiskt. Eftersom Bitcoin är ett bättre etablerat namn kommer det att få många att välja Bitcoin, eftersom Bitcoin Cash helt enkelt är okänt för dem.

Då hjälper det helt enkelt inte hur bra Bitcoin Cash är teoretiskt sett. De flesta kommer vanligtvis att välja den kryptovaluta som är känd för dem. Och i de flesta fall är det nog Bitcoin som drar det längsta strået här.
Detta kan påverka priset på Bitcoin Cash
En snabb Google-sökning visar oss att värdet av en (1) Bitcoin Cash i skrivande stund motsvarar 5203,89 norska kronor. Det betyder att om du äger en (1) Bitcoin Cash så äger du 5203,89 NOK. Så om du äger 2 Bitcoin Cash, så har du lite mer än en tusenlapp på ditt konto.

Men när man investerar i Bitcoin Cash eller annan kryptovaluta är det en sak som är viktig att vara medveten om: Det finns ingen garanti för att priset förblir så. Värdet på Bitcoin Cash kan därför vara högt när du investerar, men minska efter att du gjort det.

Nedan kommer vi att titta på vilka av faktorerna som kan påverka värdet eller priset på Bitcoin Cash!

Skalbarhet
Bitcoin Cash är som sagt ett resultat av att den traditionella bitcoin inte är tillräckligt skalbar. Som vi också såg ovan är skalbarheten hos Bitcoin Cash en av de faktorer som gör denna kryptovaluta bättre än den traditionella bitcoin.

Om det visar sig att Bitcoin inte kan hitta en lösning på detta problem, så är detta goda nyheter för utvecklarna av Bitcoin Cash. Bitcoins brist på bra skalbarhet är något Bitcoin Cash kan tjäna bra pengar på!

Om det däremot visar sig att Bitcoin lyckas få till ett upplägg i samband med detta, så är det inte bra för Bitcoin Cash. I så fall kan det påverka priset på Bitcoin Cash i negativ bemärkelse.
Hur kryptovalutan regleras (eller bristen på sådan)
En annan faktor som kan spela roll är hur kryptovalutan regleras . Eller i samband med Bitcoin Cash (och för protokollet, med Bitcoin), då är det bristen på det vi syftar på.

Både Bitcoin Cash och Bitcoin är baserade på öppen källkod som kan användas av vem som helst, och de regleras inte av en oberoende tredje part (t.ex. en bank). Detta är fallet för alla former av kryptovaluta i skrivande stund.

Det hjälper till att hålla priset på Bitcoin Cash (och kryptovaluta i allmänhet) nere. Men om detta skulle förändras kan det leda till denna vändning. Då kommer priset för alla kryptovalutorna att skjuta i höjden.
Tillgång och efterfrågan
Bitcoin Cash fungerar på samma sätt som andra marknader som är beroende av utbud och efterfrågan.

Så länge det inte är så många som inte har fått upp ögonen för Bitcoin Cash så blir det ganska billigt att investera i denna kryptovaluta. Men när efterfrågan ökar, kommer priset per Bitcoin Cash att öka.

Mängden Bitcoin Cash som är tillgänglig för allmänheten kommer också att spela en viktig roll för hur mycket det kostar att investera i denna kryptovaluta.
Konkurrens på marknaden
Konkurrensnivån på marknaden spelar också en viktig roll. Ju fler kryptovalutor som dyker upp, desto större blir konkurrensen på marknaden. Och det är naturligtvis inte goda nyheter för Bitcoin Cash (eller någon annan kryptovaluta).

Om det skulle vara så att det dyker upp några nya former av kryptovaluta som blir mer populära än Bitcoin Cash, så kommer givetvis prisnivån på Bitcoin Cash att sjunka rejält.
Mediarecensioner
I samband med kryptovaluta spelar också hur kryptovalutorna diskuteras i media stor roll.

Om media nämner en specifik kryptovaluta (t.ex. Etherum ) med negativt tecken leder det till att kunderna blir mer skeptiska till den aktuella kryptovalutan än vad de kan ha varit tidigare.

Potentiella kunder drar sig, och detta kommer naturligtvis att påverka prisnivån på Bitcoin Cash (eller den relevanta kryptovalutan) på ett negativt sätt.
Att kryptovalutan accepteras av potentiella kunder
Även om kunder inte själva får använda Bitcoin Cash som kryptovaluta, kan de acceptera att det finns.

Trots att kryptovaluta har varit ett minne blott ganska länge är den allmänna acceptansen inte särskilt stor. Det har blivit bättre de senaste åren, men de har fortfarande en lång väg kvar.

Detta kommer givetvis också att påverka prisnivån på Bitcoin Cash och kryptovaluta i allmänhet.
Hur man investerar i Bitcoin Cash
Om du vill investera i Bitcoin Cash så måste du först hitta en spelare som du vill investera genom. Det finns ett antal aktörer på marknaden idag, och en av dem är CMC Markets. För att investera genom dem behöver du ett CFD-konto.

Detta är kontot du använder för att köpa så mycket Bitcoin Cash du vill. I praktiken innebär det att du säljer USD (amerikansk valuta) för att köpa Bitcoin Cash. Det är väldigt viktigt att vara tydlig med hur detta faktiskt fungerar.

Det finns ett antal fördelar med att investera i Bitcoin Cash genom CMC Markets, inklusive handel på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom är det en marginalbaserad handel vilket gör att du inte behöver betala stora summor för att starta investeringen.