Hva er en fork?

Ludvig
18.03.2022
373 Visninger
Hva er en fork?

Et av de mest klassiske kjennetegnene på kryptovaluta, er at de bygget opp av på en åpen kildekode. Det betyr rett og slett at koden som er utgangspunktet for kryptovalutaer som Bitcoin ikke er hemmelig. I stedet er den tilgjengelig for alle som ønsker å ta en titt.

Bak en kryptovaluta sitter det som regel et team som jobber sammen på det aktuelle prosjektet. Disse kalles nodere. Arbeidet går blant annet ut på å generere nye blokker på blokkjeden som kryptovalutaen er bygget opp av.

I noen tilfeller er det aktuelt med større endringer i prosjektet, men dette er ofte enklere sagt enn gjort. En miner kommer kanskje med et forslag som en annen miner oppfatter som svært radikal i forhold til den forrige versjonen av kryptovalutaen.

I verste fall blir de ikke enige i hvordan de skal gjøre det, og det resulterer i at kryptovalutaen blir forket/splittet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva det egentlig betyr at en kryptovaluta blir forket.

Hvordan fungerer kryptovaluta og blokkjeder?

Hva er en fork?

For at blokkjeden til en kryptovaluta skal kunne oppdateres, er man avhengig av at minerne bak kryptovalutaen oppnår konsensus. De er rett og slett nødt til å bli enige om hvordan de skal gjøre det.

Men det er som vi nevnte innledningsvis ofte enklere sagt en gjort. En miner har et forslag som de selv mener er godt, mens en eller flere noder kan være helt uenig. Hvis de ikke klarer å oppnå konsensus, så oppstår det en fork.

En fork er når to eller flere noder ikke blir enige om hvordan de skal utvikle blokkjeden videre, og da kan resultatet blir at kryptovalutaen blir forket/splittet. Det betyr at noden eller noderne som var uenige bryter ut av gruppen og fortsetter på egen hånd.

Mining for nybegynnere

Det finnes forskjellige typer forks

Det er imidlertid ikke alltid at en fork ender på verst tenkelig måte, så derfor kan begrepet «fork» deles inn i to hovedgrupper. Disse hovedgruppene er soft forks og hard forks.

Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på begge disse begrepene. Hva er en soft fork og hva er en hard fork, og hva er det som skiller disse to fra hverandre?

Soft fork

Soft fork er et begrep som viser til at nodene klarer å oppnå konsensus i forbindelse med det som potensielt kunne utviklet seg til en hard fork.

Den foreslåtte oppdateringen er i samsvar med reglene som gjelder for blokkjeden på det aktuelle tidspunktet. Tidligere og nye versjoner av blokkjeden er kompatible, og blokkjeden vil ikke ha noen problemer med å gjenkjenne nye blokker.

Ettersom det ikke utviklet seg til en stor konflikt, så trengte man et begrep som formidler dette også – og det var slik begrepet soft fork ble til.

Hard fork

Men en fork kan også være en hard fork. Det sier seg kanskje selv, men dette er det motsatte av en soft fork. I forbindelse med en soft fork klarer nodene å oppnå konsensus til slutt, men dette er mer eller mindre umulig i forbindelse med en hard fork.

En hard fork kjennetegnes av at en eller flere noder bestemmer seg for å jobbe videre med utgangspunkt i reglene som de foreslo å implementere i den eksisterende blokkjeden. Da kalles det at kryptovalutaen blir forket, eller splittet, som det også heter på godt norsk.

Det finnes en rekke eksempler på kryptovalutaer som er resultatet av en hard fork i kulissene, men dette skal vi komme tilbake til litt lenger ned i denne artikkelen.

Slik fungerer en fork

Men hvordan fungerer egentlig en fork? Det vil naturligvis variere litt med utgangspunkt i om det er en soft fork eller en hard fork.

Det er uten tvil litt større konsekvenser av en hard fork enn en soft fork. En soft fork kan beskrives som en rolig diskusjon, mens en hard fork vil ligne mer på en krangel hvor det ikke er noe håp om at partene skal forsones.

Resultatet av en fork er rett og slett at det lages en ny kryptovaluta. Dette kan gjøres på to måter, enten ved at nodene utvikler en helt ny token fra bunnen av, eller at de tar en del av den åpne kildekoden til den opprinnelige kryptovalutaen og bygger videre på den.

Her får du en introduksjon til hva forks er:

Eksempler på nye kryptovalutaer

Som vi så på ovenfor, så er resultatet av de fleste hard forks at det blir laget en ny kryptovaluta. For eksempel har Bitcoin har vært roten til mange hard forks, noe som har resultert i blant annet Bitcoin Cash.

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!