Ethereum

Etherum

Ethereum er et emne som definitivt har potensiale til å by på litt forvirring for folk. Det er fort gjort å si at Ethereum er den nest største kryptovalutaen på kryptomarkedet, men det er ikke helt riktig.

Det er nemlig Ether som er navnet på kryptovalutaen som vi skal frem til her. Ether er navnet på kryptovalutaen, mens Ethereum er navnet på selve plattformen hvor du kan bruke kryptovalutaen Ether.

Det er med andre ord Ether som er nest største kryptovaluta på kryptomarkedet. Den er kun slått av Bitcoin, som har ligget i tet helt siden den ble lansert i 2009. Ether er den største konkurrenten for Bitcoin, som gjør det til en form for altcoin.

Bitcoin ble lansert i 2009, så kryptovalutaen fikk noen år i rampelyset for seg selv. Noen år senere ble Ethereum, og dermed Ether, lansert. Denne lanseringen fant sted i 2015, og nedenfor skal vi ta en nærmere titt på hva dette har ført til i årene som har gått siden det.

Hva er Ethereum?

Før vi går litt mer i dybden på temaet, så er det et viktig spørsmål som må besvares først. Og det er: Hva er Ethereum?

Før fungerte det slik at de som skulle utvikle en ny blokkjede (som er det de fleste kryptovalutaer er bygget opp av), så måtte man gjøre dette fra scratch hver eneste gang man opprettet noe nytt. Men dette var ikke programmeren Vitalik Butarin var fornøyd med.

Derfor satt han seg ned og begynte å utvikle det som skulle bli til Ethereum. Ethereum er utviklet med utgangspunkt i smartkontrakter, som bygger på ifttt-logikk. Det gjorde det mulig for Butarin å utvikle en nettverkskode som andre kunne bruke.

Etter utviklingen av Ethereum var et faktum, trengte ikke andre utviklere å lage en ny blokkjede hele tiden. I stedet kunne de bruke Ethereum som mal for det videre arbeidet. Det var med andre ord en oppfinnelse som sparte dem for mye arbeid.

Ethereum – egentlig ikke en kryptovaluta

Nå har vi fått slått fast at Ethereum egentlig ikke er en kryptovaluta. Det er Ether som er den faktiske kryptovalutaen, men det kommer vi tilbake til lenger ned i teksten.

Likevel kan det sies at det ikke er vanskelig å forstå at noen blir litt forvirret, for Ethereum er det mest kjent begrepet. Ether har, litt ufortjent, havnet litt i bakgrunnen.

I stedet kan Ethereum beskrives som en plattform som kan brukes til å utvikle forskjellige applikasjoner. Fellesnevneren for disse applikasjonene, er at de er desentraliserte (det vil si at de ikke er avhengig av en tredjepart). Dette er noe av det Ethereum kan brukes til:

Så Ethereum er så mye mer enn det man ser ved første øyekast. Denne oppfinnelsen er ikke bare «ikke en kryptovaluta», men den er så mye mer enn det. Ethereum er en plattform med et enormt potensial.

Slik fungerer Ethereum

Nå som vi har fått slått fast hva Ethereum egentlig er (en plattform som kan brukes til å utvikle forskjellige applikasjoner), så kan vi ta en titt på hvordan dette fungerer i praksis.

Selv om ikke Ethereum er en kryptovaluta i seg selv, så har plattformen ganske mange likheter med det. Særlig når det gjelder Vitalik Butarin tok utgangspunkt i når han utviklet denne malen. Også han tok utgangspunkt i blokkjedeteknologi.

Blokkjedeteknologi fungerer slik at blokkjedene er plassert på brukerens datamaskin, i stedet for at den ligger lagret på en ekstern database hos f.eks en bank. I og med at kryptovaluta er noe som kan brukes uavhengig av hvor du befinner deg i verden, så er den desentralisert, og brukes for eksempel for å lage NFT (Non Fungible Tokens), som igjen kan brukes til å selge digital kunst.

Det er ikke bare i forbindelse med kryptovaluta at blokkjedeteknologi er et godt valg. Det sier seg selv i og med at Ethereum også brukes til å utvikle andre typer applikasjoner, hvor denne teknologien også spiller en viktig rolle.

Ether – den faktiske kryptovalutaen

Nå skal vi imidlertid over til Ether, som er navnet på den faktiske kryptovalutaen i dette tilfellet. I likhet med Ethereum ble Ether lansert i 2015, så dette er på en måte to begreper som går hånd i hånd, selv om de også er to relativt forskjellige elementer.

Ether er en kryptovaluta som ble utviklet med utgangspunkt i Ethereum-teknologien. Dette er med andre ord en kryptovaluta som bygger på blokkjedeteknologi. Ether fungerer altså på samme måte som de fleste andre kryptovalutaer, da de er bygget opp av samme teknologi.

Men selv om det er Ether som er navnet på kryptovalutaen, så er det ikke sikkert at du har hørt dette begrepet før. Alle kryptovalutaer er nemlig utstyrt med en egen forkortelse som kalles «ticker». Ether sin ticker, er ETH, som veldig mange bruker når de omtaler den.

Verdien på Ether har økt sakte, men sikkert siden valutaen ble lansert i 2015. I begynnelsen kunne man få Ether til rundt 2,8 amerikanske dollar. I skrivende stund ligger den på rundt 4 500 dollar.

Dette påvirker prisen på Ether

Prisen på Ether er noe som varierer i veldig stor grad. Dette er med andre ord en kryptovaluta med høy volatilitet.

Eksterne og interne faktorer

Elementene som påvirker prisen på Ether, kan deles inn i eksterne og interne faktorer. Den største interne faktoren, er uten tvil endringene som skjer på Ethereum-plattformen. Plattformen er under stadig utvikling, og prisen på Ether går opp og ned i takt med det.

Det er særlig en intern faktor som kan påvirke prisen på Ether i negativ retning, og det er når det oppstår «hardforker». Det vil si når teamet bak Ethereum møter på utfordringer som de ikke klarer å løse. Da er ofte løsningen at teamet skiller lag, og det påvirker prisen på Ether.

Prisen på Ether kan også påvirkes av eksterne faktorer. Når vi snakker om eksterne faktorer, er det uten tvil konkurrenten Bitcoin som er den største «eksterne faktoren». Bitcoin er ikke bare den største, men også en svært populær kryptovaluta som gir Ether hard konkurranse.

Tilbud og etterspørsel

Tilbud og etterspørsel kan betegnes som en ekstern faktor. Vi var litt innom det i avsnittet ovenfor, der vi nevnte at Bitcoin sørger for å gi Ether hard konkurranse på kryptomarkedet. Bitcoin er som kjent den mest kjente kryptovalutaen.

Men i forhold til andre mindre kjente kryptovalutaer, så blir ikke Ether stilt ovenfor samme problem. For Ether er det nest største kryptovalutaen, rett etter Bitcoin, så dette er en kryptovaluta som de fleste har hørt om. Det er også mange som benytter seg av den.

Tilbud og etterspørsel er et konsept som de fleste vet hvordan fungerer. Dette er nemlig et begrep som brukes i forbindelse med andre ting, og ikke bare når det gjelder kryptovaluta. Så om etterspørselen er høy, så øker prisen på Ether i takt med det.

Det fungerer på samme måte i motsatt retning. Skulle det plutselig ble slutt på etterspørselen etter Ether, så vil verdien til kryptovalutaen synke betraktelig. Tilbud og etterspørsel er en av de viktigste faktorene som spiller inn i kryptovalutaens verdi.

Omtale i media

Hvordan den aktuelle kryptovalutaen omtales i media spiller også en rolle når prisen på den enkelte kryptovalutaen skal fastsettes. Dette er enda et eksempel på en ekstern faktor som er viktig å ha i bakhodet.

Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke er selve omtalen i media som fører til at prisen går ned. Men negativ omtale i media kan få folk til å bli skeptiske til å benytte seg av den aktuelle kryptovalutaen, og det fører så til at etterspørselen går ned og dermed tilbudet.

Dette er derimot ikke et problem med Ether. Som den nest største kryptovalutaen på kryptomarkedet, så er dette en kryptovaluta som har dratt god nytte av positiv omtale i media.

Deler av grunnen til at Ether har gjort et så godt inntrykk, er Ethereum-plattformen som den bygger på og det at denne plattformen kan brukes til mer enn bare kryptovaluta. Ethereum-plattformen bygger på smartkontrakter, som mange er positive innstilte til for fremtiden.

Det generelle kryptomarkedet

Det generelle kryptomarkedet holdes under oppsikt av folk som er spesielt interesserte i kryptovaluta. Hensikten med dette, er å ha kontroll på hvilken kryptovaluta som er billigst til enhver tid.

Dette er en strategi som alltid vil slå negativt for den ene eller den andre kryptovalutaen. For det vil alltid være en som er litt billigere enn den andre. Og da vil naturligvis folk gå for det billigste alternativet, hvis de oppfatter det som en god avtale.

Det kommer også an på hvilke kryptovalutaer som blir sammenlignet. Hvis man sammenligner Ether og Bitcoin, så er disse to direkte konkurrenter. Derfor vil disse kunne påvirke hverandre i mye større grad enn for eksempel Bitcoin og Bitcoin Cash.

Derfor bør du velge Ether

Det er mange grunner til at Ether vil være et godt valg om du vurderer å ta i bruk kryptovaluta, samt til at Ether vil være et bedre valg hvis man sammenligner den med en annen kryptovaluta som for eksempel Bitcoin.

Nedenfor skal vi ta en nærmere titt på noen av grunnene til at du ikke kommer til å angre på at du begynner å bruke Ether som fast kryptovaluta:

  • Mens Bitcoin ble utviklet utelukkende som en erstatning for tradisjonelle betalingsmetodene, så var det ikke det som inspirerte utviklingen av Ether i det hele tatt. I utgangspunktet var det kun meningen at Ether skulle brukes internt på Ethereum-plattformen eller i applikasjoner som ble utviklet med utgangspunkt i denne plattformen. Men slik ble det altså ikke
  • Teamet bak Ether har heller ikke satt en fast sluttdato for Ether som kryptovaluta. Det har imidlertid teamet bak Bitcoin gjort. Derfor kan det lønne seg å velge Ether, særlig hvis du tenker på å gjøre investeringer som skal være til fordel for generasjonene som kommer etter deg.
  • Ether er raskere enn de andre kryptovalutaene. Det er ingen hemmelighet at Bitcoin sliter en god del med å oppfylle de nye hastighetskravene som kundene stadig stiller til kryptovalutaen. Mens det kan ta flere minutter for Bitcoin til å gjennomføre en transaksjon, så tar den samme prosessen kun noen sekunder for Ether. Ether er med andre ord et godt valg for alle som er litt utålmodige.
[caption id="attachment_6657" align="alignnone" width="1024"]Etherum investering Em investering i Etherum kan være en god sats for fremtiden. Gjør deg kjent med teknologien bak før du investerer.[/caption]

Ether – en god investering

Til tross for at det er både interne og eksterne faktorer som påvirker prisen på Ether, så kan denne kryptovalutaen beskrives som en god investering. Årsaken til det er at Ether og dens tilhengere har vært vitne til en enorm utvikling siden oppstarten i 2015.

Med en vekst på nesten 500 000 prosent, er det også mange som tror at Ether har potensiale til å utkonkurrere Bitcoin på lang sikt. Det er ikke noe vi ønsker å spekulere i, men det er ikke den nest største kryptovalutaen på kryptomarkedet uten grunn.

Så fremt investeringen din tar utgangspunkt i gode og smarte valg, så er det ingenting som står i veien for at å investere i Ether kan være lønnsomt for din del.

Det er imidlertid viktig å ha i bakhodet at den gode utviklingen kan skje fort. På grunn av det anbefales det ikke at du ikke investerer mer enn det du faktisk har råd til å tape. Ved å holde hodet kaldt og ha litt is i magen, så vil det være en veldig god opplevelse.

Slik investerer du i Ether

Ether er en kryptovaluta som du kan investere i ved hjelp av en rekke aktører. Det finnes faktisk veldig mange norske kryptobørser, og disse kan du benytte deg av om du ønsker å investere i Ether.

Det finnes forskjellige kryptobørser, og fremgangsmåten for å investere vil være annerledes med utgangspunkt i hvilken kryptobørs du velger å benytte deg av.

eToro er en veldig populær norsk kryptobørs, men du kan også velge å investere i Ether gjennom kryptobørsen som heter Firi. Sistenevnte var tidligere kjent under navnet MiraxEx. Denne kryptobørsen lar deg verifisere deg ved å bruke Vipps og BankID, som ikke tar lang tid.

Når du har fått gjort det, så er det bare å gå i gang med å investere i Ether og Ethereum!