Vad är en gaffel?

Ludvig
18.03.2022
189 Visningar
Vad är en gaffel?

En av de mest klassiska egenskaperna hos kryptovalutor är att de bygger på en öppen källkod. Det betyder helt enkelt att koden som är utgångspunkten för kryptovalutor som Bitcoin inte är hemlig. Istället är den tillgänglig för alla som vill ta en titt.

Bakom en kryptovaluta ligger vanligtvis ett team som arbetar tillsammans på det aktuella projektet. Dessa kallas noder . Arbetet innebär bland annat att generera nya block på blockkedjan som kryptovalutan är uppbyggd av.

I vissa fall är stora förändringar av projektet aktuella, men det är ofta lättare sagt än gjort. En gruvarbetare kan komma med ett förslag som en annan gruvarbetare uppfattar som väldigt radikalt jämfört med den tidigare versionen av kryptovalutan.

I värsta fall kommer de inte överens om hur de ska göra, och det resulterar i att kryptovalutan splittras/delas. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad det egentligen innebär att en kryptovaluta är förfalskad.

Hvordan fungerer kryptovaluta og blokkjeder?

Vad är en gaffel?

För att blockkedjan för en kryptovaluta ska uppdateras är den beroende av att minerna bakom kryptovalutan når konsensus. De måste helt enkelt komma överens om hur de ska göra.

Men som vi nämnde i inledningen är det ofta lättare sagt än gjort. En gruvarbetare har ett förslag som de själva tycker är bra, medan en eller flera noder kan vara helt oense. Om de misslyckas med att nå konsensus, uppstår en gaffel.

En gaffel är när två eller flera noder inte kommer överens om hur blockkedjan ska utvecklas vidare, och då kan resultatet bli att kryptovalutan delas/delas. Det betyder att noden eller noderna som var oense bryter ut ur gruppen och fortsätter på egen hand.

Mining for nybegynnere

Det finns olika typer av gafflar

Det är dock inte alltid som en gaffel slutar på sämsta möjliga sätt, så termen ”gaffel” kan delas in i två huvudgrupper. Dessa huvudgrupper är mjuka gafflar och hårda gafflar.

Nedan ska vi titta närmare på båda dessa begrepp. Vad är en mjuk gaffel och vad är en hård gaffel, och vad är det som skiljer dessa två åt?

Mjuk gaffel

Soft fork är en term som indikerar att noderna kan nå konsensus i samband med vad som potentiellt kan utvecklas till en hård gaffel.

Den föreslagna uppdateringen är i enlighet med de regler som gäller för blockkedjan vid den aktuella tidpunkten. Tidigare och nya versioner av blockkedjan är kompatibla, och blockkedjan kommer inte att ha några problem att känna igen nya block.

Eftersom det inte utvecklades till någon större konflikt behövdes ett koncept som förmedlade detta också – och det var så begreppet soft fork kom till.

Hård gaffel

Men en gaffel kan också vara en hård gaffel. Det är kanske en självklarhet, men det här är motsatsen till en mjuk gaffel. I samband med en mjuk gaffel lyckas noderna nå konsensus i slutändan, men det är mer eller mindre omöjligt i samband med en hård gaffel.

En hårdgaffel kännetecknas av att en eller flera noder bestämmer sig för att arbeta vidare utifrån de regler som de föreslog att implementera i den befintliga blockkedjan. Då heter det att kryptovalutan är gafflad, eller splittrad, som det också kallas på bra norska.

Det finns ett antal exempel på kryptovalutor som är resultatet av en hård gaffel bakom kulisserna, men vi återkommer till detta lite längre ner i denna artikel.

Så här fungerar en gaffel

Men hur fungerar en gaffel egentligen? Det kommer såklart variera lite beroende på om det är en mjuk gaffel eller en hård gaffel.

Det finns utan tvekan något större konsekvenser av en hård gaffel än en mjuk gaffel. En soft fork kan beskrivas som en lugn diskussion, medan en hård gaffel mer kommer att se ut som ett bråk där det inte finns något hopp om att parterna ska försonas.

Resultatet av en gaffel är helt enkelt att en ny kryptovaluta skapas. Detta kan göras på två sätt, antingen genom att noderna utvecklar en helt ny token från grunden, eller genom att ta del av den öppna källkoden för den ursprungliga kryptovalutan och bygga vidare på den.

Här får du en introduktion till vad gafflar är:

Exempel på nya kryptovalutor

Som vi såg ovan är resultatet av de flesta hårda gafflar att en ny kryptovaluta skapas. Bitcoin har till exempel varit roten till många hårda gafflar, vilket har resulterat i bland annat Bitcoin Cash.

Författare Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!