Obligasjon – alt du trenger å vite

Ludvig
04.05.2022
217 Visninger
Obligasjon - alt du trenger å vite

Har du prøvd deg på ulike investeringer, og funnet ut at investering i kryptovaluta rett og slett ikke er helt din greie? Det er ikke noe problem i det hele tatt – da kan du kanskje prøve obligasjon i stedet!

I likhet med kryptovaluta, så er obligasjon et investeringsprodukt, som mange kanskje kan tro at er mindre risikofylt enn kryptovaluta.

I denne artikkelen skal vi ta for oss temaet «obligasjon» som tittelen tilsier, så skal vi fortelle deg alt du trenger å vite om dette temaet. Blant annet hva er en obligasjon, hvor mange type obligasjoner finnes det og er obligasjon mindre risikofylt enn kryptovaluta? Her er det mange interessante spørsmål som skal besvares.

Hva er en obligasjon?

Det aller første spørsmålet vi skal besvare er dette: Hva er en obligasjon? En obligasjon er på sett og vis en gjeldsavtale mellom to parter.

Dette høres kanskje litt (eller veldig) kjent ut? Det er nok på grunn av at det ikke er uvanlig å sammenligne en obligasjon (ofte også kalt et obligasjonslån) med et ordinært boliglån som folk låner hos en bank for å få finansiert kjøp av bolig. Denne sammenligningen skal vi ta en nærmere titt på nedenfor.

Men i en obligasjon er det altså to parter. Den ene parten har rollen som utsteder, og den andre parten har rollen som innehaver av obligasjonen. En obligasjon kan utstedes av forskjellige aktører, men det er ganske vanlig at obligasjonen utstedes av verdens stater. Utstederen kan altså være både norsk og utenlandsk.

I praksis går en obligasjon ut på at den ene parten (innehaveren av obligasjonen) gis en midlertidig rett til å motta kupongrente i løpet av lånets løpetid. Hvor lenge løpetiden bestemmer vanligvis i forkant av at avtalen inngås. Etter endt løpetid må den lånte kapitalen betales tilbake. 

Obligasjonslån versus boliglån

En obligasjon kan fremstå som en ganske komplisert greie – og det er den også. Men det er på sett og vis et lån, og derfor er det mulig å sammenligne med et boliglån som de fleste vet nøyaktig hva er.

Men til tross for at det er mulig å gjøre det, så betyr ikke det at et obligasjonslån og et boliglån er helt like. Snarere tvert imot! Her er noen av faktorene som gjør det mulig å skille en obligasjon og et boliglån fra hverandre:

  • Et obligasjonslån er ofte større enn et boliglån. Med et boliglån stilles det en rekke krav til låntaker, for eksempel i forbindelse med inntekt, men slik er det ikke med et obligasjonslån.
  • Renten på et obligasjonslån er mye lavere enn renten på et boliglån.
  • Et obligasjonslån skiller seg også fra boliglånet ved at dette lånet er mye mer omsettelig på markedet enn et ordinært boliglån.
  • Når du tar opp et boliglån i banken, så låner du penger fra banken til å finansiere kjøp av bolig. Det forutsetter ofte at du må stille med en viss prosent i egenkapital, veldig ofte dreier det seg om 15 %. Men når du tar opp et obligasjonslån, så får du en andel av lånet til obligasjonsutstederens sitt lån i stedet – her får du altså ingen egenkapital. 

Forskjellige typer obligasjoner

Det finnes forskjellige typer obligasjoner, og hvilken type obligasjon det er kommer an på hvem som har utstedt obligasjonen til deg i utgangspunktet.

Som tidligere nevnt kan en utsteder være både norsk og utenlandsk. De vanligste utstederne er imidlertid en stat eller et selskap, noe som gir oss hovedgruppene statsobligasjon og selskapsobligasjon. De som utsteder obligasjonen, har ofte et behov for litt ekstra kapital – som de altså er nødt til å låne fra en annen part.

Fin video som forteller litt om obligasjoner og investeringrettigheter:

Risiko ved obligasjoner

I forbindelse med kryptovaluta er ikke uttrykk som «høy volatilitet» ukjent i det hele tatt. Det er det heller ikke i forbindelse med aksjer. I praksis betyr det at man tar en høy risiko når man investerer i ett av disse investeringsproduktene, fordi man ikke vet hva som vil skje rundt neste sving.

Dersom du velger å spekulere i obligasjoner, så kan du imidlertid senke skuldrene litt. I forbindelse med obligasjoner er det nemlig en generell huskeregel, og den er følgende: Risikoen er ikke like stor i forbindelse med obligasjoner.

I praksis betyr det at å investere i obligasjoner er mye tryggere dersom man sammenligner denne typen investering med aksjer og kryptovaluta. Det er ikke til å stikke under en stol at et lavt risikonivå er fordelaktig på flere områder, for eksempel i forbindelse med avkastning.

Men selv om obligasjoner generelt sett er et tryggere valg, er det viktig å ha det litt i bakhodet likevel. Obligasjoner fører nemlig med seg to risikofaktorer som krever litt oppmerksomhet, og det er renterisiko (obligasjonskursens følsomhet) og kredittrisiko (risikoen som selve utstederen fører med seg).

Avkastning i forbindelse med obligasjoner

Ovenfor slo vi fast at risikoen ikke er like høy som den er i forbindelse med andre investeringsobjekter – og det er uten tvil positivt. Men det fører også til at avkastningen ikke alltid blir like stor.

For noen kan kanskje dette være litt negativt, men det trenger ikke å være det. Du får kanskje ikke en enorm vekst med en gang, men veksten vil i stedet utvikle seg til et bra nivå sakte, men sikkert!

Det er imidlertid ikke til å stikke under en stol at den største inntekten i forbindelse med obligasjoner vil være renteinntektene du får fra det. Renteinntektene fra disse investeringsobjektene har gang på gang vist seg å være nokså stabile!

Slik kjøper du obligasjoner

Føler du deg inspirert til å prøve deg på investering med obligasjoner? Det kan gjøres på måter.

Å få selskapsobligasjon er imidlertid ikke så enkelt for en privatperson – rett og slett fordi de ofte er forbundet med et minimumsbeløp som er relativt høyt (rundt en halv million).

Men det finnes gode løsninger for småinvestorer også, og da vil et obligasjonsfond spille en viktig rolle. Hvis du er litt usikker på hva det er, så fungerer dette fondet på nøyaktig samme måte som et aksjefond!

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!