Kryptovaluta i ett framtidsperspektiv – ja eller nej?

Ludvig
04.04.2022
119 Visningar
cryptocurrency framtid

Varje år presenterar Sverige Bank en rapport om finansiell stabilitet. I november 2021 presenterades förra årets rapport. Där kunde man se att kryptovaluta beskrevs som ”en potentiell risk för det finansiella systemet”.

Rapporten slår fast att detta inte bara kommer att vara fallet för Sverige utan även på global nivå. Kryptovaluta anses därför vara en potentiell risk för alla finansiella system världen över.

Men att få ett tydligt svar på hur långt de tror att kryptovaluta är något att varnas för var långt ifrån lätt!

Er et forbud mot Bitcoin aktuelt?

Kan vara ett hot, men är det inte nu

Det finns ett antal aspekter av begreppet kryptovaluta som pekas ut i rapporten om finansiell stabilitet. Det här är några av dem:

  • Det finns ett generellt ökat intresse för kryptovalutor i allmänhet.
  • Banker och andra finansiella institutioner tittar på möjligheterna att investera i kryptovalutor, så intresset för detta växer.
  • Både banker och andra finansiella institutioner verkar vilja erbjuda sina kunder tjänster som är relaterade till kryptovaluta.

Det är denna upptäckt som oroar teamet på Sverige Bank. För om detta blir verklighet och kryptovalutor exponeras i större utsträckning så kommer det att leda till konsekvenser för det finansiella systemet som helhet.

Men vi är inte i en situation där de vill slå larm. Ida Wolden Bache är vice riksbankschef i Sverige och hon understryker att detta bara är ett hot för tillfället. Kryptovaluta kan vara ett hot, men anses inte som det är nu.

Kryptovaluta og sikkerhet – er krypto sikkert?

Stor risk, men ingen allmän varning

Trots att kryptovaluta lyfts fram som en potentiell risk på global nivå kommer vice guvernören inte att utfärda någon generell varning.

Anledningen är att omfattningen av kryptovalutor inte är lika utbredd i Sverige som i resten av världen för närvarande. Men hon understryker att de följer noga och att följande områden är av intresse:

  • Kan ett ökat intresse för kryptovalutor utgöra ett hot mot vårt finansiella system?
  • Finns det några kanaler som kan bidra till ett ökat intresse för kryptovalutor, vilket på sikt kan leda till konsekvenser för Sverige finansiella system? Och vilka kanaler är det här?

I skrivande stund har dock ingen aktivitet inom detta område upptäckts på den norska marknaden.

[etoro]

Kryptovaluta i ett framtidsperspektiv – ja eller nej?

Kryptovaluta tog världen med storm 2009 . Även om det var många som kastade sig över trenden var det inte alla som gjorde det. Några satt på staketet, och har suttit där i nästan 12 år.

Om du vill ha en aning om hur klokt det är att investera i kryptovaluta med tanke på framtiden, så hittar du inte svaret i Sverige Banks rapport om finansiell stabilitet.

Enligt Wolden Bache är kryptovaluta för närvarande inget hot. Därför kommer hon inte att gå ut med någon varning, men understryker att det finns en stor risk förknippad med den här typen av investeringar. Så kryptovaluta – ja eller nej? Du får nästan bestämma själv!

Bitcoin som betalingsmiddel – dette svarer El Salvador!

Författare Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!