Kryptovaluta i et fremtidsperspektiv – ja eller nei?

Ludvig
04.04.2022
363 Visninger
kryptovaluta fremtid

Hvert eneste år legger Norges Bank frem en rapport som omhandler finansiell stabilitet. I november 2021 ble fjorårets rapport lagt frem. Der kunne man se at kryptovaluta ble omtalt som «en potensiell risiko for det finansielle systemet».

Av rapporten fremgår det at dette ikke bare vil være tilfellet for Norge, men også på et globalt nivå. Kryptovaluta anses altså for å være en potensiell risiko for alle finansielle systemer i hele verden.

Men det å få et klart svar på hvor vidt de mener at kryptovaluta er noe man burde advares mot, var langt ifra like enkelt!

Er et forbud mot Bitcoin aktuelt?

Kan bli en trussel, men er det ikke nå

Det er en rekke aspekter ved konseptet kryptovaluta som påpekes i rapporten om finansiell stabilitet. Dette er noen av dem:

  • Det er en generell økt interesse for kryptoaktiva generelt.
  • Banker og andre finansinstitusjoner ser på mulighetene for å investere i kryptoaktiva, så interessen for dette er voksende.
  • Både banker og andre finansinstitusjoner ser tilsynelatende ut til å ønske å tilby kundene sine tjenester som er relatert til kryptovaluta.

Det er denne oppdagelsen som uroer teamet i Norges Bank. For hvis dette blir realitet og kryptoaktiva blir eksponert i større grad, så vil dette føre til konsekvenser for det finansielle systemet i sin helhet.

Men vi befinner oss ikke i en situasjon hvor de vil slå alarm. Ida Wolden Bache er visesentralbanksjef i Norges Bank, og hun understreker at det bare er snakk om trussel på nåværende tidspunkt. Kryptovaluta kan bli en trussel, men blir ikke ansett som det nå.

Kryptovaluta og sikkerhet – er krypto sikkert?

Stor risiko, men ingen generell advarsel

Til tross for at kryptovaluta trekkes frem som en potensiell risiko på globalt nivå, så vil ikke visesentralbanksjefen komme med noen generell advarsel.

Årsaken er at omfanget av kryptoaktiva ikke er like utbredt i Norge som i resten av verden på nåværende tidspunkt. Men hun understreker at de følger nøye med, og det er følgende områder som er av interesse:

  • Kan økt interesse rundt kryptoaktiva utgjøre en trussel mot vårt finansielle system?
  • Er det noen kanaler som kan bidra til økt interesse rundt kryptoaktiva, som på sikt kan føre til konsekvenser for Norges finansielle system? Og hvilke kanaler er dette?

I skrivende stund er det imidlertid ikke oppdaget noen aktivitet på dette området i det norske markedet.

[etoro]

Kryptovaluta i et fremtidsperspektiv – ja eller nei?

Kryptovaluta tok verden med storm i 2009. Selv om det var mange som kastet seg på trenden, så var det ikke alle som gjorde det. Noen ble sittende på gjerdet, og har sittet der i nesten 12 år.

Hvis du ønsker en pekepinn på hvor vidt det er lurt å investere i kryptovaluta med tanke på fremtiden, så vil du ikke finne svaret i Norges Banks rapport om finansiell stabilitet.

Ifølge Wolden Bache er kryptovaluta er på nåværende tidspunkt ingen trussel. Derfor vil hun ikke komme med noen advarsel, men understreker at det er knyttet stor risiko til denne typen investering. Så kryptovaluta – ja eller nei? Det må du nesten avgjøre selv!

Bitcoin som betalingsmiddel – dette svarer El Salvador!

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!