Är kryptovaluta anonym?

Ole
28.09.2021
167 Visningar
Krypto

Kryptovaluta kallas ofta för ”anonym”, och det hörs ofta att det är omöjligt att spåra vem som utför transaktioner. Det har bland annat fått många kriminella att använda kryptovaluta för penningtvätt eller annan brottslighet.

Huruvida kryptovaluta är anonym eller inte beror på många faktorer. I den här guiden kan du ta reda på om kryptovaluta faktiskt är anonym, och i vilka fall anonymiteten kan äventyras.

Vad menas med anonym kryptovaluta?

Många undrar om kryptovaluta är anonym, i den meningen att myndigheter eller andra inte kan se vem transaktionerna utförs av.

Personer som begår kriminella handlingar som narkotikahandel eller liknande vill förstås inte att myndigheterna ska kunna spåra transaktionerna tillbaka till dem.

Anonymitet innebär att användarens verkliga identitet (till exempel namn och adress) inte är synlig för andra.

Ingen bank som mellanhand

Anledningen till att kryptovaluta kan ge användarna ökad anonymitet är att valutan är decentraliserad. Enkelt förklarat innebär detta att myndigheter eller banker inte har någon kontroll över transaktionerna, till skillnad från vad de har med fiat-pengar (dvs traditionell valuta).

För traditionell valuta kommer banken att se vem som har överfört pengar till vem och när överföringarna har skett. Misstänkta transaktioner rapporteras så att penningtvätt och andra brott lätt kan identifieras.

Kryptovaluta använder kryptografi för att skapa nya valutaenheter och för att säkra transaktioner. Denna kontroll placeras hos en centralbank när det gäller fiat-pengar. För de senare fungerar banken som mellanhand mellan avsändare och mottagare.

Det är så blockchain-tekniken fungerar

Kryptovaluta är ofta baserade på blockkedjor och fungerar helt annorlunda. Blockkedjan består av ett antal block som kan kopplas till varandra och varje block innehåller data om alla transaktioner som har genomförts.

Alla överföringar är synliga på nätet, även om identiteten är maskerad med nummersekvenser. Du är därför anonym, eftersom användare tar emot och skickar kryptovalutor från adresser som består av bokstäver och siffror. Ingen känslig information delas.

Hur kan identiteten avslöjas när man använder kryptovaluta?

Enligt Økokrim kommer de flesta kryptovalutor att ge total transparens om både transaktioner och användares nummerbaserade adresser. Det går dock inte att veta vem som gömmer sig bakom de olika adresserna.

För att kunna identifiera personerna bakom transaktionerna med kryptovaluta behövs både teknisk expertis och utredningar av taktisk karaktär. Digitala spår ska säkras och det behövs någon som kan följa, spåra och analysera penningflödet.

EU gjorde kryptovaluta mindre anonym 2018

EU-parlamentet beslutade att det ska bli en striktare reglering av kryptovalutor 2018, eftersom de vill förhindra finansiering av terrorism och penningtvätt. Åtgärderna har gjort kryptovalutan lite mindre anonym.

Åtgärderna bygger främst på att börstjänsterna – som säljer, byter och låter användare lagra kryptovalutor – måste kräva kundverifiering. Denna verifieringsprocess är mycket lik den för traditionella banker.

Kryptovaluta ska vara registrerade hos myndigheterna.

Kryptovaluta är nu skyldiga att rapportera

Som ett led i arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet med kryptovaluta har olika säkerhetsåtgärder genomförts utifrån EU:s nya krav. Alla kryptovalutaväxlare som ska kunna erbjuda sina tjänster till norrmän ska nu registreras hos Finanstilsynet .

[etoro]

De ska då också följa penningtvättsbestämmelserna från 15. oktober 2018. Det innebär att kryptovalutaväxlare nu är skyldiga att rapportera. De är skyldiga att rapportera till Økokrim om transaktioner som är misstänkta.

Kryptovaluta måste också utföra olika kundåtgärder. Hittar du en kryptovalutaväxlare som är registrerad hos Finanstilsynet är chansen stor att du har valt en säker växlare som motverkar ekonomisk brottslighet.

Både eToro, Norwegian Block Exchange och Firi är bland de kryptovalutabörser som är registrerade hos Finanstilsynet.

Hur är det med decentraliserade kryptovalutaväxlare?

Det finns också decentraliserade kryptovalutaväxlare (DEX). Dessa gör det möjligt att köpa och sälja kryptovalutor direkt från andra användare, utan att transaktionen går via en tredje part. Localbitcoins.com är ett exempel på en DEX.

Med en DEX kan du köpa och sälja kryptovalutor direkt från andra, och i många fall helt utan någon form av identitetskontroll. Detta gör en DEX attraktiv för kriminella.

Bitcoin Plast och förbetalda kryptovalutakort

Det finns även kort som kan kopplas till kryptovaluta. Bitcoin Plastic är ett exempel på detta, och innebär att användaren får ett betalkort som är förbetalt. Användaren kan alltså fylla på kortet med hjälp av kryptovaluta.

En användare skapas sedan på ett företag som ger ut kort och kortet skickas sedan till mottagaren. Användaren kommer då att kunna använda kortet helt anonymt. Detta kan vara attraktivt för dem som har svarta pengar eller har skaffat pengar på andra olagliga sätt.

Är du anonym när du använder kryptovaluta?

Du är i princip anonym när du använder kryptovaluta. Anonymiteten säkerställs eftersom du har en adress som endast baseras på siffror och bokstäver. Skulle du dock avslöja att adressen är kopplad till dig som person försvinner anonymiteten.

Du är inte heller anonym när det gäller försök till penningtvätt via kryptovalutabörser som är skyldiga att rapportera misstänkt aktivitet. Detta kommer att anmälas till Økokrim och sedan utredas.

Så länge du håller dig till laglig verksamhet och inte avslöjar din nyckel är du anonym när du använder kryptovaluta.

Köp kryptovaluta på en registrerad börs

Det finns ett antal registrerade kryptovalutabörser som låter dig handla kryptovalutor online. Vi kan bland annat rekommendera eToro och den norska blockbörsen som båda kan hänvisa till registrering hos Finanstilsynet.

Gör anonyma överföringar och se fram emot en säker och bra användarupplevelse. Det finns många kryptovalutor att välja mellan, inklusive Bitcoin, Ethereum och Dogecoin. Hitta din favorit.

FAQ

Hvem kan se transaksjonene jeg utfører med kryptovaluta?

Alle som er en del av blokkjede-nettverket kan se transaksjonene dine, og du kan se andres transaksjoner. De ser imidlertid bare den tallbaserte adressen din, og ikke navnet ditt.

Hvilken kryptovaluta er mest anonym?

Det er noen kryptovalutaer som oppfattes som mer anonyme enn andre. Monero og Zcash er blant de mest anonyme variantene, mens Bitcoin gir mindre anonymitet.

Blir transaksjoner med kryptovaluta overvåket?

Ikke direkte, men husk at en kryptovalutabørs som er rapporteringspliktig vil melde ifra til myndighetene dersom de oppfatter transaksjonene dine som mistenkelige.

Författare Ole

Ole jobber som freelance forfatter/skribent, men er også med på vårt team. Han har hatt en interesse for krypto i flere år og det er naturlig for han å opplyse andre om denne fantastiske teknologien. Ole sier selv at å skrive om kryptovaluta ikke er en jobb, men en lidenskap! For oss kan det jo ikke bli bedre!