Tanken bakom namnbytet till Firi

Ludvig
23.03.2022
67 Visningar
Tanken bakom namnbytet till Firi

I september 2021 kom beskedet att kryptobörsen, som sedan 2017 varit känd som MiraiEx, skulle byta namn.

Från 13. September 2021 skulle MiraiEx inte längre gå under namnet MiraiEx; Den här dagen bytte de namn till Firi, och i den här artikeln ska vi titta på vad som var tanken bakom!

Vad är MiraiEx / Firi?

Detta är först och främst en fråga som måste besvaras innan vi kan gå vidare. Frågan är: Vad är MiraiEx / Firi?

Kryptovaluta (särskilt Bitcoin) tog världen med storm 2009. Då var bitcoin ett ord som fanns på allas läppar, i en eller annan form. Vissa tyckte att det var väldigt intressant, men andra var väldigt skeptiska till detta nya koncept.

För vissa blev kryptovaluta ett investeringsobjekt , men allt eftersom åren gick blev något mer och mer uppenbart. Åtminstone i detta land! Det var avsaknaden av en norsk kryptovalutabörs, alltså en helnorsk aktör som folk kunde använda för att köpa kryptovaluta.

Det var särskilt två personer som såg att det fanns ett behov av detta och de samlade en liten grupp människor som gick samman för att utveckla just detta. Och så här skapades den första norska kryptobörsen, och den fick namnet MiraiEx!

Vad betyder MiraiEx?

Namnet MiraiEx var inspirerat av företaget som låg bakom tjänstens namn. Det var Mirai Technologies AS.

Om vi däremot dyker lite djupare och tittar på själva innebörden av ordet, så betyder mirai ”framtid” på japanska. Detta ger oss en fingervisning om att MiraiEx hade framtida ambitioner vid den tiden. De ville göra det stort!

Firi är MiraiEx nya namn

Som nämnts i inledningen gick kryptobörsen bara under namnet MiraiEx under fyra år, från starten 2017 till hösten 2021. I september 2021 tillkännagavs att kryptobörsen stod inför ett namnbyte.

Namnbytet tillkännagavs 7. september 2021 och redan 13. september trädde ändringen i kraft. Från och med då bör MiraiEx kallas och gå under namnet Firi.

Derfor byttet BLNO navn til Firi-ligaen

Vad betyder ”Firi”?

”Firi” är inte förankrat i företagets namn på samma sätt som MiraiEx var. Men det betyder inte att det inte fanns en tydlig idé bakom namnbytet, för det var det utan tvekan.

Det är fullt möjligt att du känner igen ordet ”firi”, speciellt om du är intresserad av språk och historia förutom krypto. ”Firi” är ett lånord från norröna, och det betyder ”fyr”.

Varför bytte MiraiEx namn?

Det finns dock en sak som många kanske har undrat över, och det är därför MiraiEx faktiskt bytte namn. Vad inspirerade företaget att byta namn på tjänsten, och varför gick det så snabbt från det att de annonserade det tills att förändringen trädde i kraft?

Namnbytet till MiraiEx ledde nog till att många ställde frågor om processen kring det hela. Men enligt Firi själv låg det ingen dramatik bakom valet att MiraiEx hädanefter ska kallas Firi. Det var bara det att MiraiEx inte längre passade dem när det gäller deras ambitioner för framtiden:

  • Teamet bakom Firi ansåg att det var dags att bygga en bro mellan det traditionella och det moderna.
  • De ville att Firi skulle vara Sverige enklaste och säkraste plattform för att köpa och sälja krypto. Det ska också vara en plattform där alla kände sig inkluderade.
  • De ville göra det så enkelt att köpa och sälja digital valuta som de visste att det kunde genom att låta de som ville lära sig om och använda den på ett ställe.

Teamet kände helt enkelt inte att MiraiEx var ett namn som återspeglade vad de ville att det skulle återspegla längre. Åtminstone inte med tanke på de planer de hade i åtanke för den kommande tiden. De erkände att MiraiEx var ett bra namn, men att det var dags för något nytt:

  • De behövde en ny identitet som gav en tydlig bild av kryptobörsens värderingar och ambitioner. I det senare ingick bland annat att kryptobörsen skulle utöka sitt utbud till övriga Norden.
  • De ville ha ett namn som de kunde ta full äganderätt till, och som de kunde fylla med mening och se växa i takt med att kryptovalutabörsen växte.
  • Samtidigt måste namnet vara både unikt och enkelt.

Så även om processen att byta namn gick relativt snabbt för allmänheten visar denna översikt att det var långt ifrån det. Åtminstone inte för teamet som jobbar med det. Namnbytet var ett väl genomtänkt val som bottnar i en rad goda argument.

Orsaken till namnbytet återspeglas i kryptobörsens logotyp

Det var inte bara namnet som blev nytt från 13. september 2021 Kryptobörsen fick också ett helt nytt utseende, som innehöll en helt ny logotyp. Enligt Firi-teamet är detta en logotyp som tagits fram utifrån reflektion och omtanke.

I mitten av logotypen kan du se något som påminner om florin, samt symbolen för evigheten. Det är en symbol som har använts på ett antal valutor i århundraden. På så sätt uttrycker Firi att de binder samman det förflutna och nuet för att skapa något evigt. Det är det enda som fungerar om man vill göra framsteg, oavsett vad det handlar om.

Det innebar namnbytet för kunderna

I skrivande stund börjar det gå några månader sedan namnbytet till MiraiEx var ett faktum, och det är något de flesta känner till. Men under dagarna som följde på tillkännagivandet var det förmodligen många frågor som svävade runt, inklusive detta:

  • Kommer namnbytet att betyda något för mig som kund?

Den här typen av frågor har nog tystnat i nästan ett halvår, men vi kan ändå nämna det. Firi gjorde ganska tidigt klart att namnbytet inte skulle ha någon betydelse för dem som använde deras tjänster. Dessa var de enda märkbara förändringarna:

  • Firi fick ett helt nytt utseende, inklusive en cool logotyp.

Oavsett om namnet är MiraiEx eller Firi så kommer den norska kryptovalutabörsen i alla fall att vara den säkra och bra aktören som gör det enkelt för dig att både köpa eller sälja kryptovaluta!

Författare Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!