Tanken bak navnebyttet til Firi

Ludvig
23.03.2022
368 Visninger
Tanken bak navnebyttet til Firi

I september 2021 kom nyheten om at kryptobørsen som siden 2017 hadde vært kjent som MiraiEx skulle bytte navn.

Fra 13. september 2021 skulle ikke MiraiEx lenger gå under navnet MiraiEx; Denne dagen byttet de navn til Firi, og i denne artikkelen skal vi se på hva som var tanken bak det!

Hva er MiraiEx/Firi?

Det er først og fremst et spørsmål som må besvares før vi kan gå videre. Spørsmålet er følgende: Hva er MiraiEx/Firi?

Kryptovaluta (nærmere bestemt Bitcoin) tok verden med storm i 2009. Da var bitcoin et ord som var på alles lepper, i en eller annen form. Noen syntes det var kjempeinteressant, men andre var veldig skeptiske til dette nye konseptet.

For noen ble kryptovaluta et investeringsobjekt, men etter hvert som årene gikk var det noe som ble mer og mer tydelig. I hvert fall her til lands! Det var mangelen på en norsk kryptobørs, altså en helnorsk aktør som folk kunne benytte seg av for å kjøpe kryptovaluta.

Det var særlig to personer som så at det var behov for dette, og de samlet sammen en liten gruppe mennesker som gikk sammen om å utvikle nettopp dette. Og slik var det den første norske kryptobørsen ble til, og den fikk navnet MiraiEx!

Hva betyr MiraiEx?

Navnet MiraiEx var inspirert av selskapet som stod bak tjenesten sitt navn. Det var Mirai Technologies AS.

Hvis vi derimot dykker litt dypere og ser på selve betydningen av ordet, så betyr mirai «fremtid» på japansk. Dette gir oss en pekepinn på at MiraiEx hadde fremtidsambisjoner på daværende tidspunkt. De ønsket å gjøre det stort!

Firi er MiraiEx sitt nye navn

Som nevnt innledningsvis gikk kryptobørsen kun under navnet MiraiEx i fire år, fra oppstarten i 2017 til høsten 2021. I september 2021 ble det kunngjort at kryptobørsen stod ovenfor et navnebytte.

Navnebyttet ble annonsert 7. september 2021, og allerede 13. september trådte endringen i kraft. Fra og med da skulle MiraiEx være kjent som og gå under navnet Firi.

Derfor byttet BLNO navn til Firi-ligaen

Hva betyr «Firi»?

«Firi» er ikke forankret i selskapets navn på samme måte som MiraiEx var. Men det betyr ikke at det ikke var en klar tanke bak navnebyttet, for det var det uten tvil.

Det er godt mulig at du kjenner igjen ordet «firi», særlig hvis du er interessert i språk og historie i tillegg til krypto. «Firi» er nemlig et lånord fra norrønt, og det betyr «fyrtårn».

Hvorfor endret MiraiEx navn?

Det er imidlertid én ting veldig mange kanskje har undret seg over, og det er hvorfor MiraiEx egentlig byttet navn. Hva var det som inspirerte selskapet til å bytte navn på tjenesten, og hvorfor gikk det så fort fra de annonserte det til endringen trådte i kraft?

Navnebyttet til MiraiEx førte nok til at mange satt med spørsmål om prosessen rundt det hele. Men ifølge Firi selv så lå det ingen dramatikk bak valget om at MiraiEx heretter skulle være kjent som Firi. Det var bare det at MiraiEx ikke passet dem lenger med tanke på deres ambisjoner for fremtiden:

  • Teamet bak Firi mente at det var på tide å bygge bro mellom det tradisjonelle og det moderne.
  • De ønsket at Firi skulle være Norges enkleste og tryggeste plattform for kjøp og salg av krypto. Det skulle i tillegg være en plattform hvor alle følte seg inkludert.
  • De ønsket å gjøre kjøp og salg av digital valuta så enkelt som de visste at det kunne ved at de som ville kunne lære om og drive med det på et og samme sted.

Teamet følte rett og slett ikke at MiraiEx var et navn som gjenspeilte det de ønsket at det skulle gjenspeile lenger. I hvert fall ikke med tanke på planene de hadde i tankene for tiden fremover. De vedkjente at MiraiEx var et godt navn, men at det var på tide med noe nytt:

  • De trengte en ny identitet som gav et tydelig bilde på kryptobørsens verdier og ambisjoner. Sistnevnte inkluderte blant annet at kryptobørsen skulle ekspandere tilbudet sitt til resten av Norden.
  • De ønsket seg et navn som de kunne ta fullt eierskap til, og som de kunne fylle med mening og se på at vokste i takt med at kryptobørsen vokste.
  • Samtidig måtte navnet være både unikt og enkelt.

Så selv om prosessen med å bytte navn gikk relativt kjapt for allmennheten, så viser denne oversikten at det var langt ifra det. I hvert fall ikke for teamet som jobber med det. Navnebyttet var et veloverveid valg som er forankret i en rekke gode argumenter.

Grunnen til navnebyttet gjenspeiles i kryptobørsens logo

Det var ikke bare navnet som ble nytt fra 13. september 2021. Kryptobørsen fikk også en helt ny look, som inkluderte blant annet en helt ny logo. Ifølge Firi-teamet er dette en logo som ble utviklet med utgangspunkt i refleksjon og omtanke.

Midt i logoen kan du se noe som minner om florinen, samt evighetssymbolet. Det er et symbol som har blitt brukt på en rekke valutaer gjennom flere århundrer. På den måten gir Firi uttrykk for at de binder sammen for- og nåtiden for å skape noe evig. Det er det eneste som fungerer dersom man ønsker å gjøre fremskritt, uavhengig av hva det gjelder.

Dette betydde navneendringen for kundene

I skrivende stund begynner det å bli noen måneder siden navneendringen til MiraiEx var et faktum, og dette er noe de aller fleste vet. Men i dagene som fulgte etter kunngjøringen var det nok mange spørsmål som fløt rundt omkring, deriblant dette:

  • Vil navneendringen ha noe å si for meg som kunde?

Nesten ett halvt år har nok denne typen spørsmål stilnet, men vi kan likevel nevne det. Firi gjorde det klart ganske tidlig at navneendringen ikke ville ha noe å si for de som benyttet seg av tjenestene deres. Dette var de eneste merkbare endringene:

  • Firi fikk et helt nytt utseende, inkludert en kul logo.

Uavhengig av om navnet er MiraiEx eller Firi, så vil den norske kryptobørsen uansett være den trygge og gode aktøren som gjør det enkelt for deg både å kjøpe eller å selge kryptovaluta!

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!