Bitcoin Cash

Bitcoin cash

De aller første bitcoinene ble utviklet i 2009, men det skulle gå noen år før de klarte å knekke koden fullstendig. Da det skjedde i tidsrommet 2014-2015, så tok kryptovalutaen Bitcoin verden med storm. Etter det var Bitcoin et begrep som befant seg på alles lepper.

Etter noen år på markedet støtte imidlertid Bitcoin, eller rettere sagt: de som arbeidet med å utvikle Bitcoin, på en hump i veien. I forbindelse med kryptovaluta kalles dette en hardfork. Hardfork er et begrep som brukes når to parter ikke klarer å bli enige om veien videre.

Og hva ble resultatet av det? Jo, Bitcoin Cash!

Hva er Bitcoin Cash?

Det var noen av bitcoin-utviklerne som ønsket å øke blokkstørrelsen på Bitcoin. Men dette ønsket ble ikke godkjent, og det førte til at disse bitcoin-utviklerne brøt ut og begynte å utvikle en egen kryptovaluta. Denne fikk altså navnet Bitcoin Cash.

Bitcoin og Bitcoin Cash er veldig like på ganske mange områder, men det er forskjellig størrelse på blokkstørrelsen til de to kryptovalutaene. Mens Bitcoin er kjent for en blokkstørrelse på 1 MB, så har Bitcoin Cash en blokkstørrelse på 8 MB.

Det som inspirerte utviklingen til Bitcoin Cash, var rett og slett ønsket om å utvikle en kryptovaluta som var enda bedre enn Bitcoin.

Hver eneste kryptovaluta har sin egen ticker. Dette er en kode som umiddelbart forteller partene hvilken kryptovalta det er snakk om. Bitcoin Cash sin ticker, er BCH.

Den desentraliserte kildekoden

Både Bitcoin og Bitcoin Cash er bygget opp av blokkjedeteknologi og en desentralisert kildekode. Det betyr at hvem som helst kan ta i bruk koden som disse kryptovalutaene er bygget opp av, for å utvikle sin egen kryptovaluta.

At kryptovalutaene er bygget opp av en desentralisert kildekode betyr at det ikke er en tredjepart som administrerer transaksjonene. Det kan føre til utfordringer på flere plan, og det var det som gjorde at hardforken oppstod.

Når kildekoden er desentralisert så fungerer det nemlig slik at eventuelle endringer i kildekoden er nødt til å bli akseptert av alle – både utvinnere og utviklere. Dette kalles konsensus.

Det er imidlertid ingen selvfølge at man klarer å oppnå konsensus. I en perfekt verden hadde det vært mulig, men verden er ikke perfekt. At ikke alle klarer å oppnå konsensus kan også være en fordel, for det fører til økt konkurranse i markedet. Og det var det som skjedde her.

Dette skiller Bitcoin Cash fra Bitcoin

Årsaken til at vi skiller mellom Bitcoin Cash og Bitcoin, er som nevnt hardforken som oppstod mellom utviklerne. Og det førte jo til at de brøt ut av prosessen og utviklet en kryptovaluta som var i tråd med de visjonene som de hadde.

Nedenfor skal vi se nærmere på hva det er som skiller Bitcoin fra Bitcoin. Det er ikke snakk om veldig mange eller store forskjeller, men forskjellene mellom dem er veldig viktige likevel.

Blokkstørrelse

Bitcoin har en blokkstørrelse på 1 MB, men Bitcoin Cash har en blokkstørrelse på 8 MB fører til at sistnevnte har en raskere transaksjonshastighet enn førstnevnte. I praksis kan Bitcoin Cash gjøre 116 transaksjoner per sekund, mens Bitcoin kun kan gjøre 7 transaksjoner.

Bitcoin så som nevnt dagens lys for første gang i 2009. Etter noen år på markedet skjøt kryptovalutaens popularitet i været. Folk var nysgjerrige på det nye konseptet, og det var mange som prøvde seg på å investere. Også folk som ikke hadde så mye erfaring med det.

I takt med at populariteten økte, så ble transaksjonshastigheten betydelig redusert. Det sier seg selv at dette ikke var særlig bra, så blokkstørrelsen på 1 MB var veldig lite. Noen utviklere ønsket å øke blokkstørrelsen i en veldig stor grad, men det førte som kjent til en hardfork.

Denne hardforken var startskuddet til det som skulle bli kryptovalutaen Bitcoin Cash. Utviklerne begynte å arbeide med det, og resultatet ble Bitcoin Cash som er kjent for sin blokkstørrelse på 8 MB. Så denne kryptovalutaen gjennomfører transaksjoner raskere.

Hashalgoritme

Bitcoin Cash er utviklet med utgangspunkt i en annen hashalgoritme enn Bitcoin. I praksis betyr det at Bitcoin Cash har andre hash-funksjoner enn Bitcoin.

Denne endringen beskytter Bitcoin Cash hvis det skulle oppstå en ny hardfork. Bitcoin Cash har vært i hardt vær i etterkant av hardforken, blant annet i forbindelse med at navnene på de to kryptovalutaene er veldig like.

Hvis det skulle oppstå en lignende situasjon på et senere tidspunkt, så har utviklerne Bitcoin Cash tenkt ut en løsning på forhånd. De har nemlig utviklet en plan i forbindelse med både «replay» og «wipeout».

I praksis betyr det at både Bitcoin Cash og eventuelle kryptovalutaer som dukker opp som følge av en eventuell hardfork, kan eksistere side om side uten at det fører til store problemer i forbindelse videre eksistens for noen av kryptovalutaene.

EDA (Emergency Difficulty Adjustment)

Bitcoin Cash er også utstyrt med en annen algoritme som den tradisjonelle bitcoinen mangler. Vi snakker naturligvis om Emergency Difficulty Adjustment. På norsk blir det nødvanskelighetsjustering, men det forkortes som regel bare til EDA.

Denne algoritmen fungerer som en beskyttelse for blokkene som kryptovalutaen er bygget opp av. Denne beskyttelsen fungerer best dersom det skulle oppstå kryptomining eller lignende.

I praksis betyr det at Emergency Difficulty Adjustment eller EDA gjør Bitcoin Cash litt mer stabil enn man kan forvente av en annen kryptovaluta I samme situasjon.

En mye raskere prosess

Bitcoin Cash vil være et godt valg for både utviklere og kunder. Årsaken til det er at Bitcoin Cash rett og slett er det mye enklere å forholde seg til enn Bitcoin. Og det gjelder for begge parter.

I tillegg til at Bitcoin Cash er mye enklere å håndtere, så er det rom for å gå tilbake og gjennomføre endringer på kildekoden på et senere tidspunkt. Dette var mer eller mindre umulig i forbindelse med den tradisjonelle bitcoinen.

Kundene vil også oppleve at verifiseringsprosessen for Bitcoin Cash går mye raskere enn den gjør ved bruk av Bitcoin. Bitcoin Cash har også muligheten til å forholde seg til flere transaksjoner på en og samme tid. Dette hadde ikke Bitcoin muligheten til i det hele tatt.

Teoretisk sett veldig bra, men er det nok?

Ovenfor har vi sett på hva det er som skiller resultatet etter hardforken (Bitcoin Cash) fra den opprinnelige kryptovalutaen (Bitcoin). Vi har sett at det ikke er snakk om store forskjeller mellom de to alternativene, men det er tydelig at Bitcoin Cash har noen fordeler.

Men uansett hvor bra og «bedre» Bitcoin Cash er i forhold til Bitcoin teoretisk sett, så kommer man ikke unna det at Bitcoin er mer kjent enn Bitcoin Cash. Men det trenger kanskje ikke å være negativt?

Det trenger naturligvis ikke å være negativt, men i forbindelse med Bitcoin Cash og Bitcoin, så er det faktisk det. Siden Bitcoin er et bedre etablert navn, så vil det føre til at mange velger Bitcoin, fordi Bitcoin Cash rett og slett er ukjent for dem.

Da hjelper det rett og slett ikke hvor bra Bitcoin Cash er teoretisk sett. Folk flest vil som regel velge den kryptovalutaen som er kjent for dem. Og i de fleste tilfeller er det nok Bitcoin som trekker det lengste strået her.

Dette kan påvirke prisen på Bitcoin Cash

Et kjapt Google-søk viser oss at verdien av én (1) Bitcoin Cash i skrivende stund tilsvarer 5203,89 norske kroner. Det betyr at om du eier én (1) Bitcoin Cash, så eier du 5203,89 kroner. Så hvis du eier 2 Bitcoin Cash, så har du litt mer enn en tusenlapp på kontoen din.

Men når man investerer i Bitcoin Cash eller en annen kryptovaluta, så er det én ting som er viktig å ha klart for seg: Det foreligger ingen garanti om at prisen vil forbli slik. Verdien på Bitcoin Cash kan altså være høy når du investerer, men synke etter at du har gjort det.

Nedenfor skal vi se på hvilke av faktorene som kan komme til å påvirke verdien eller prisen på Bitcoin Cash!

Skalerbarhet

Bitcoin Cash er som nevnt et resultat av at den tradisjonelle bitcoinen ikke var skalerbar nok. Som vi også så ovenfor, så er skalerbarheten til Bitcoin Cash et av elementene som gjør denne kryptovalutaen bedre enn den tradisjonelle bitcoinen.

Hvis det skulle vise seg at Bitcoin ikke klarer å finne en løsning på dette problemet, så er dette gode nyheter for utviklerne av Bitcoin Cash. Bitcoin sin mangel på god skalerbarhet, er nemlig noe Bitcoin Cash kan tjene gode penger på!

Hvis det derimot skulle vise seg at Bitcoin klarer å få på plass en ordning i forbindelse med dette, så er ikke det bra for Bitcoin Cash. Det vil i så fall kunne påvirke prisen på Bitcoin Cash i negativ forstand.

Hvordan kryptovalutaen reguleres (eller mangelen på det)

En annen faktor som kan spille en rolle, er hvordan kryptovalutaen reguleres. Eller i forbindelse med Bitcoin Cash (og for ordens skyld, med Bitcoin), så er det mangelen på det vi henviser til.

Både Bitcoin Cash og Bitcoin bygger på åpne kildekoder som kan brukes av hvem som helst, og de reguleres ikke av en uavhengig tredjepart (f.eks en bank). Det er tilfellet for alle former for kryptovaluta i skrivende stund.

Det bidrar til å holde prisen på Bitcoin Cash (og kryptovaluta generelt) nede. Men hvis dette skulle endre seg, så kan det føre til at dette snur. Da vil i så fall prisen for alle kryptovalutaene fyke til værs.

Tilbud og etterspørsel

Bitcoin Cash fungerer på samme måte som andre markeder som avhenger av tilbud og etterspørsel.

Så lenge det ikke er så mange som ikke har fått opp øynene for Bitcoin Cash, så vil det være ganske billig å investere i denne kryptovalutaen. Men etter hvert som etterspørselen øker, så vil også prisen per Bitcoin Cash gjøre det samme.

Hvor mange Bitcoin Cash som er tilgjengelig for allmennheten, vil også spille en viktig rolle når det gjelder hvor mye det koster å investere i denne kryptovalutaen.

Konkurranse på markedet

Hvor stor konkurransen på markedet er, spiller også en viktig rolle. Jo flere kryptovalutaer som dukker opp, jo større blir konkurransen på markedet. Og det er naturligvis ikke gode nyheter for verken Bitcoin Cash (eller noen annen kryptovaluta).

Hvis det skulle være slik at det dukker opp noen nye former for kryptovaluta som blir mer populære enn Bitcoin Cash, så vil naturligvis prisnivået på Bitcoin Cash synke betydelig.

Omtaler i media

I forbindelse med kryptovaluta, spiller også hvordan kryptovalutaene blir omtalt i mediene også en stor rolle.

Hvis mediene omtaler en spesfikk kryptovaluta (f.eks Etherum) med negativt fortegn, så vil det føre til at kunder blir mer skeptiske til den aktuelle kryptovalutaen enn de kanskje var fra før av.

Potensielle kunder trekker seg unna, og det vil naturligvis påvirke prisnivået på Bitcoin Cash (eller den aktuelle kryptovalutaen) på en negativ måte.

At kryptovalutaen blir akseptert av potensielle kunder

Selv om kundene kanskje ikke benytter seg av Bitcoin Cash som kryptovaluta selv, så kan de akseptere at den eksisterer.

Til tross for at kryptovaluta har vært en greie i ganske lang tid, så er ikke den generelle aksepten veldig stor. Det har blitt bedre de siste årene, men de har likevel en lang vei å gå.

Dette vil naturligvis også påvirke prisnivået på Bitcoin Cash og kryptovaluta generelt.

Slik investerer du i Bitcoin Cash

Om du ønsker å investere i Bitcoin Cash, så må du først og fremst finne en aktør som du ønsker å investere gjennom. Det finnes en rekke aktører på markedet i dag, og en av dem er CMC Markets. For å investere gjennom dem, trenger du en CFD-konto.

Det er denne kontoen du bruker til å kjøpe så mange Bitcoin Cash som du vil ha. I praksis går dette ut på at du selger USD (amerikansk valuta) for å kjøpe Bitcoin Cash. Det er svært viktig å ha klart for seg hvordan dette faktisk fungerer.

Det er en rekke fordeler med å investere i Bitcoin Cash gjennom CMC Markets, deriblant at handelen foregår på en ansvarlig måte. I tillegg er det en marginbasert handel, noe som betyr at du ikke trenger å betale store summer for å begynne investeringen.