Derfor kan trading være risikabelt

Ludvig
27.02.2022
328 Visninger
Derfor kan trading være risikabelt

Har du hørt begrepet «trading» før? Det er absolutt gode sjanser for at du har det. Det er nemlig et begrep som hører hjemme i en rekke situasjoner, for eksempel spillet Pokemon Go hvor man kan trade pokemon og kryptovaluta hvor man kan trade kryptovaluta.

I denne artikkelen skal vi imidlertid fokusere på sistnevnte, altså trading av kryptovaluta. Teoretisk sett er dette noe hvem som helst kan drive med, men det forutsetter at vedkommende setter seg grundig inn i det først.

Hvis man vet litt om trading generelt fra før, så kan det være fort gjort å tenke at trading er enkelt og at det er noe du har kontroll på. Nettopp derfor er det viktig å understreke viktigheten av å sette seg inn i det før man setter i gang, for trading av kryptovaluta kan være noe helt annet enn det du er vant til generelt.

Det er dessuten slik at trading av kryptovaluta kan være en ganske risikabel affære, noe som understreker viktigheten av å lese seg opp på det før man setter i gang med det. Nedenfor skal vi både se på hva trading er i forbindelse med kryptovaluta, samt hva det er som gjør at det er så risikabelt.

Hva er trading?

Trading er ikke det eneste begrepet man hører i forbindelse med kryptovaluta. Et annet begrep som er veldig aktuelt her, er investering. Man sier gjerne at noen investerer i kryptovaluta. Det betyr at man kjøper kryptovaluta, og hensikten er at man skal oppleve avkastning på lang sikt.

Trading av kryptovaluta er litt i samme gate. Også det handler om at noen kjøper kryptovaluta, men det er en veldig viktig forskjell på disse to metodene, og det er at trading ikke handler om en langsiktig gevinst. Snarere tvert imot!

Trading handler rett og slett om at man kjøper kryptovaluta med en kortsiktig hensikt. Dersom man ønsker å oppnå suksess med trading, så er dette en prosess som tar tid. Det betyr rett og slett at man må ta seg god tid til selve prosessen. Dette er dog ikke noe man trenger å ta stilling til i forbindelse med investering i kryptovaluta.

Men trading er også en god del mer komplisert enn det er å investere i kryptovaluta. Når man investerer så investerer man en viss sum, men i forbindelse med trading må man sette seg inn i forskjellige typer metoder, det finnes flere måter man kan drive med trading på:

  • Kjøp og salg av kryptovaluta ved hjelp av en kryptobørs.
  • En investering gjort med penger man har lånt (også kalt CFD).

En video for de som ikke kan så mye om trading enda:

Trading kan være risikabelt

I denne artikkelen vil vi imidlertid fokusere litt på trading generelt. Å trade kryptovaluta kan generelt sett være ganske risikabelt. Det betyr rett og slett at du tar en risiko ved å drive med denne aktiviteten.

Nedenfor skal vi så nærmere inn på noen av punktene som gjør at trading ofte beskrives som en risikabel aktivitet.

Kryptovaluta er forbundet med høy volatilitet

Det er veldig mye som kan sies om kryptovaluta, men vi overdriver ikke ved å si at det er særlig en detalj som alltid trekkes frem. Denne detaljen er som følgende: Kryptovaluta er forbundet med høy volatilitet.

Uttrykket «høy volatilitet» viser til at kursen på kryptovalutaer lever sitt eget liv. Den ene dagen kan verdien på en spesifikk kryptovaluta øke betraktelig, men så kan verdien falle like fort. Dette kan skje samme kveld som økningen skjedde eller dagen etterpå. Her finnes det rett og slett ingen fasit.

Det er ikke til å stikke under en stol at det er den høye volatiliteten som er mesteparten av grunnen til at både trading og kryptovaluta generelt beskrives som risikabelt.

I forbindelse med kryptovaluta så foreligger det ingen garanti på at du ender med å gå i pluss, og det er det veldig viktig å ha i bakhodet til enhver tid. For å ikke havne i en svært uheldig situasjon, er man nødt til å ta gode avgjørelser når det gjelder aller mest.

Kryptovaluta er desentralisert

En annen ting som får kryptovaluta til å skille seg ut fra våre tradisjonelle betalingsmetoder, så er det at kryptovalutaene er desentralisert. Det betyr at det ikke er finansielle aktører som for eksempel en bank som sitter med makten.

I praksis betyr det at slike tredjeparter, som banken normalt sett er, i stedet er helt overflødige i forbindelse med kryptovaluta. Men det at kryptovaluta er desentralisert betyr også at disse valutaene ikke reguleres på samme måte som norske kroner, amerikanske dollar og andre typer valutaer.

Det er et faktum at dette fører til en rekke problemstillinger, men det får vi heller komme tilbake til i en annen artikkel som vi kan dedikere helt og fullt til dette emnet.

Det er mulig for hackere å hacke systemet

I forbindelse med teknologi kommer man ikke utenom at det kan oppstå tekniske feil. Dette er ofte veldig irriterende, særlig hvis man blir fortalt at det ikke er mulig, men per dags dato finnes det ingen systemer som er helt skuddsikre.

Derfor er det fullt mulig for hackere å hacke seg inn i systemene som kryptovalutaer benytter seg av, og det er veldig uheldigvis hvis det skjer.

Selv ikke i 2022 finnes det ingen måte man kan forhindre hacking på. Det er imidlertid én ting du kan gjøre for deg selv, og det er å fjerne beholdningen din fra systemer som kan hackes. Bruk i stedet kalde lommebøker som ikke er koblet til internett.

Det kan oppstå hardforks som vil påvirke kryptovalutaen

Konseptet kryptovaluta er heller ikke fremmed for at det kan oppstå forks. Det finnes både soft forks og hard forks, men begge viser til endringer som gjøres i de aktuelle systemene.

En hard fork kan være forbundet med volatilitet i betydelig grad, og det kan føre til at all handel suspenderes. Det kan skje hvis for eksempel aktøren ikke opplever prisene de får fra markedet som pålitelige. Og det sier nok seg selv at det er svært uheldig for de som driver med trading av kryptovaluta.

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!