Bitcoin pris

Ludvig
08.09.2022
259 Visninger
bitcoin pris

Bitcoin er et veldiskutert tema, og det er fordi det er verdens største kryptovaluta. Derfor er også interessen rundt kryptovalutaen stor, så man må gjerne også kalle det verdens mest populære kryptovaluta også.

Hvis kryptovaluta er noe som interesserer deg, så er dette sannsynligvis ikke den første artikkelen du leser om dette temaet.

Når noe er av stor allmenn interesse, så er det mange spørsmål som blir stilt. Disse spørsmålene handler ikke bare om hva bitcoin er, men også om prisen.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hva bitcoin koster og hvilke faktorer som bestemmer prisen på denne kryptovalutaen. Vi vil også nevne litt om kryptovalutaen bitcoin generelt, men hopp gjerne over denne delen hvis det er repetisjon for deg. 

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en kryptovaluta, noe som betyr at det er en digital valuta som er bygget på et desentralisert nettverk. Det er også mulig å kalle det blokkjedeteknologi.

Blokkjedeteknologi er en teknologi som tar utgangspunkt i en kildekode som er åpen for alle og enhver. Man kan gjennomføre transaksjoner, helt uten at man trenger å involvere en tredjepart. Klassiske eksempler på en slik tredjepart er banken eller andre finansinstitusjoner.

Blokkjedeteknologeni som Bitcoin er bygget opp av, simplifiserer måten transaksjoner gjennomføres på i veldig stor grad. Det spiller ingen rolle hvor i verden man befinner seg, og det har ført til at et helt globalt nettverk har blitt dannet. Brukerne har muligheten til å sende penger seg imellom på enkel, rask og trygg måte. Dette betyr du kan bruke Bitcoin til å kjøpe ting, spille på norsk casino, og utføre alle andre transaskjoner som du kan gjøre med en bankkonto eksempelvis.

Ettersom alle transaksjoner gjennomføres på et system som består av en åpen kildekode, så er det fullstendig transparent. Det betyr at manipulering eller endring av beløp ikke er mulig.

I tillegg har du muligheten til å være helt anonym.

Hva koster Bitcoin?

Det finnes forskjellige prissporingsnettsteder for kryptovaluta som du kan benytte deg av. Disse nettstedene lar deg følge prisen mer eller mindre minutt for minutt.

Kryptovaluta er kjent for sin høye volatilitet, og Bitcoin er intet unntak. I praksis betyr det at prisen preges av store svingninger. På grunn av dette innebærer også en investering en høy risiko.

Hvis du skulle investert i Bitcoin akkurat nå, ville det kostet deg 235 335 kroner per mynt. Det ser imidlertid ikke ut til at dette har stoppet investorene, ettersom Bitcoin har et 24-timers handelsvolum på 354 934 715 026 kroner.

Stykkprisen for Bitcoin er altså 235 335 kroner, men her er det viktig å understreke at man ikke er nødt til å kjøpe en hel mynt når man kjøper. Det er helt og holdent opp til deg hvor mye du vil investere i Bitcoin, og det er fullt mulig å kjøpe bare 0,01 bitcoin, hvis det er det du har lyst til å investere.

Dette bestemmer verdien til Bitcoin

Bitcoin er kjent for sin høye volatilitet, men det er ikke volatiliteten i seg selv som bestemmer prisen hver enkelt investor er nødt til å betale for en Bitcoin mynt. Nedenfor skal vi ta en titt på noen av de viktigste faktorene som spiller en rolle i forbindelse med kryptovalutaens volatilitet.

Den viktigste faktoren er uten tvil tilbud og etterspørsel, samt hvordan kryptovalutaen omtales i media og ellers på sosiale medier. Men sistnevnte henger egentlig litt sammen med etterspørselen. I tillegg til disse to faktorene er det også viktig å ta en titt på utviklingen til resten av kryptomarkedet.

Tilbud

Når vi bruker begrepet «tilbud» mener vi hvor mange mynter som er i omløp. Det betyr rett og slett hvor mange mynter folk flest har muligheten til å kjøpe.

Når en kryptovaluta utvikles kan utvikleren velge å sette et tak på hvor mange mynter av den aktuelle kryptovalutaen som kan mines totalt. Utvikleren av Bitcoin bestemte seg for at 21 millioner var et fint tall, så det er ikke mulig å mine flere mynter enn 21 millioner av Bitcoin. Det finnes kryptovalutaer som ikke har et slikt «tak», men Bitcoin er altså ikke en av dem.

I praksis kan man kalle det at jo mindre tilbudet er jo høyere vil prisen per mynt/token være. Årsaken til det er at et lite tilbud bidrar til å presse prisen opp, siden folk flest er villig til å betale mer for en enkelt mynt/token.

Om tilbudet er større, altså at det er enklere å skaffe seg den aktuelle kryptovalutaen, så vil dette bidra til å presse prisen ned. Årsaken til at stykkprisen til Bitcoin er så høy, er altså fordi Bitcoin finnes i et begrenset antall. I hvert fall hvis man sammenligner det med en annen kryptovaluta.

Etterspørsel

Etterspørsel sier derimot noe om interessen rundt den aktuelle kryptovalutaen. Som tidligere nevnt er Bitcoin verdens største kryptovaluta, så det sier seg mer eller mindre selv at interessen for denne kryptovaluta er veldig stor.

Det kan også sies på denne måten: Hvis det er mange som er interesserte i kryptovalutaen, så vil dette bidra til å presse prisen opp. Hvis etterspørselen synker, så vil prisen gjøre det samme.

Omtale i media og sosiale medier

Det er ingen tilfeldighet at etterspørselen etter en kryptovaluta er høy eller lav. Dette henger som regel sammen med hvordan kryptovalutaen omtales i media og ellers på sosiale medier.

Bitcoin er en kryptovaluta som har fascinert mange, og som fortsetter å fascinere mange. Det har ført til relativt positiv omtale i mediene, og oppslutningen rundt kryptovalutaen i sosiale medier har vært både stor og god.

Flere og flere får opp øynene for Bitcoin. Det finnes folk som tidligere var skeptiske, men som ikke er det lenger og ønsker å investere. Dette fører til at etterspørselen øker og prisen presses oppover.

Det hadde også fungert slik den andre veien. Hvis omtalen i mediene og i sosiale medier hadde økt skepsisen folk følte på, så ville det vært dårlige nyheter for Bitcoin. For det ville ført til at folk mistet interessen og troen på at Bitcoin er en god investering, og dermed ville etterspørselen og prisen sunket.

Resten av kryptomarkedet

Det er også viktig å holde et øye med resten av kryptomarkedet. Med det sagt, så er dette ganske nytteløst i forbindelse med Bitcoin.

Som verdens største og mest populære kryptovaluta, så er det Bitcoin som setter standarden resten av markedet følger og ikke omvendt.

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!