Skattereglerna som gäller för företag som investerar i kryptovaluta

Ludvig
18.03.2022
259 Visningar
Skattereglerna som gäller för företag som investerar i kryptovaluta

Investering i kryptovaluta kan vara aktuellt för både privatpersoner och företag. Det fungerar dock så att dessa investeringar beskattas på två olika sätt.

Skatt är ett omfattande ämne, och det fungerar ofta på olika sätt när teorin omsätts i praktiken. I den här artikeln ska vi dock gå in på de skatteregler som gäller för företag som vill investera i kryptovaluta generellt.

Därför vill vi understryka hur viktigt det är att du kontrollerar med Skatteförvaltningen hur det är för ditt företag i praktiken. Dessa är vanligtvis mycket små marginaler, så det kommer att vara fördelaktigt att göra det ändå.

Men i den här artikeln ska vi titta närmare på vilka skatteregler som gäller för företag som vill investera i kryptovaluta.

Enskild firma eller aktiebolag?

Idag kan man gå vidare och starta eget på två sätt. Man kan alltså säga att dagens företag kan delas in i två huvudgrupper. Dessa huvudgrupper är enskild firma och aktiebolag, vilket kan förkortas till ENK respektive AS.

Det som skiljer en enskild firma (ENK) från ett aktiebolag (AS), är i grunden den juridiska aspekten av att driva ett företag, men också skattereglerna .

I dagens moderna värld är det många som startar för sig själva och det kan de göra genom att starta en enskild firma. I och för sig är detta gratis att göra, men du är personligen ansvarig för företaget. Du tar en stor risk, men det är ett bra alternativ om det ska vara en försörjning för bara dig själv.

Men om du har stora planer för ditt företag, kanske enskild firma inte är rätt väg att gå för dig. Kanske borde ditt företag satsa stort och försöka växa, då är aktiebolag ett bättre alternativ. Bolaget betraktas då på sätt och vis som en egen person.

Företaget måste definieras först

Det är inte bara privatpersoner och företag skatten beräknas på olika sätt för. Hur skatten beräknas kommer också att variera beroende på om du har en enskild firma eller aktiebolag.

På grund av detta måste du definiera din verksamhet innan du kan fortsätta att läsa om skattereglerna. Med det sagt vet du förmodligen redan vilken verksamhet du har startat. Det är i grunden ganska enkelt, och något man måste ha kontroll över i sin dagliga verksamhet.

Skatteregler för enskild firma

Om du investerar i kryptovaluta kallas du ofta en kryptovalutainvesterare. De allra flesta som investerar i kryptovalutor är privatpersoner eller representerar ett aktiebolag. Men helt svart och vitt är det inte och därför kan det ibland bli aktuellt att etablera en enskild firma i samband med en sådan investering.

Det är lätt att tänka sig att investera i kryptovaluta som en hobby, men i vilken utsträckning det anses enligt den juridiska aspekten beror på i vilken utsträckning man gör det. Om du är tveksam rekommenderar vi att du kontaktar Skatteförvaltningen som kan hjälpa dig att ta reda på vad företaget ska tänka på.

Hvordan kjøpe kryptovaluta?

De allra flesta investerare i kryptovaluta som bildar en enskild firma ägnar sig åt gruvdrift eller satsning på kryptovaluta. Här är det viktigt att understryka att om man gör detta i mycket stor skala så har personen i fråga ofta en relation med ett aktiebolag. Men som sagt, allt är inte svart och vitt.

Att ha en egen enskild firma innebär att du lämnar deklaration som egen företagare, och att du betalar förskottsskatt fyra gånger under loppet av ett år. Du är ansvarig för beräkningen av skatten och det är dessa regler som gäller:

 • Du anses personligen vara en skattskyldig person, vilket innebär att Skatteförvaltningen utgår från din totala inkomst när de räknar ut hur mycket skatt du ska betala.
 • Om din enskild firma går med vinst delas denna in i två huvudgrupper – inkomst av kapital och inkomst av arbete – och båda dessa beskattas med 22 procent. Sociala avgifter och inkrementella skatter kommer i tillägg, men detta ökar naturligtvis beroende på hur mycket du tjänar på dina tjänster.
 • Den allmänna skattesatsen för enskild firma ligger på mellan 33,4 och 49,6 procent.
 • Med enskild firma räknas du som egen företagare och då ska du följa de regler som gäller för egenföretagare i samband med deklarationen. Enskild firmas inkomster för föregående år ska redovisas, eller lämnas, till Skatteförvaltningen senast den 31. Maj. Det innebär att intäkter för 2021 ska redovisas inom 31. maj 2022.
 • För enskild firma betalas förskottsskatt fyra gånger under ett helt kalenderår.

Skatteregler för aktiebolag

Som nämnts tidigare i denna artikel har man inte lika stort juridiskt ansvar om man har ett aktiebolag, i och med att företaget mer eller mindre betraktas som en egen person. Visst har man ett visst juridiskt ansvar, men det är ganska begränsat. Det är inte heller lika riskabelt för dig personligen.

När man driver ett aktiebolag är hela processen lite större än vad den är i samband med att en person driver enskild firma. Om du driver ett aktiebolag kan du ha fått andra investerare att investera i ditt företag och på så sätt är du mer stabil i en eventuell investering i kryptovaluta.

Men att ha ett aktiebolag innebär också att du har fler formaliteter som du måste hantera än vad du till exempel skulle behöva koppla ihop med att investera i kryptovaluta som enskild firma. För aktiebolag gäller följande regler:

 • Aktiebolaget ska förhålla sig till 22 procent bolagsskatt på avkastning, alltså hur lönsamt företaget är.
 • Du måste ta itu med denna procentsats oavsett om du gör en investering som du hamnar på att förlora på.
 • Om du som aktiebolag ägnar dig åt gruvdrift eller stakning och får inkomster därav, så måste du beräkna 22 procent skatt på detta.
 • Om aktiebolaget vid ett senare tillfälle beslutar att sälja den kryptovaluta som de investerar i, ska skillnaden mellan det pris som kryptovalutan köptes till och det pris som kryptovalutan säljs till handlas som avkastning.
 • Om aktiebolaget har medel utöver inbetalt kapital som tas ut i utdelning ska detta följa aktieägarmodellen. I praktiken innebär det att denna ska beskattas med 31,68 procent.
 • Total skatt för bolag och aktieägare uppgår till totalt 46,7 procent. Men det här är en skatt du inte behöver betala förrän du tagit ut utdelning, och det är väldigt bekvämt för de inblandade parterna.
 • Eventuella återinvesteringar i andra företag som det aktuella aktiebolaget gör följer dispensmodellen. Det betyder att det är en typ av investering som är skattefri.
 • Om aktiebolaget har flera aktieägare så ska varje enskild aktieägare betala förmögenhetsskatt där procentsatsen beräknas utifrån värdet av det aktieinnehav de har i det aktuella aktiebolaget.
 • För aktiebolag fördelas skatten på två rater året efter det aktuella inkomståret. Det vill säga att skatten för 2021 betalas uppdelad på två avbetalningsbelopp 2022, skatten för 2022 betalas 2023 och så fortsätter det.

Jämför man listan över skatteregler för enskild firma och aktiebolag står det snabbt klart att man som aktiebolag har mycket mer att ta itu med – även om man tar en personligt lägre risk.

Dessa betalar mest skatt

Efter att ha tittat på vilka skatteregler som gäller för företag som vill investera i kryptovalutor kan vi konstatera att det är aktiebolagen som betalar mest skatt på att investera i kryptovalutor baserat på aktiebolag och enskild firma.

Av denna anledning kanske det inte lönar sig att välja att investera i kryptovaluta genom ditt aktiebolag. Nedan ska vi ta en titt på vad som är det enklaste sättet att investera i kryptovaluta.

Det enklaste sättet att investera i kryptovaluta

Under den här artikelns gång har det blivit tydligt att det är aktiebolag som betalar mest skatt när de investerar i kryptovaluta. Dessutom är särskilt en sak tydlig för oss, och det är att det enklaste sättet att investera i kryptovaluta är att göra det som privatperson.

Men om du vill investera i kryptovaluta som privatperson är det viktigt att betona att det finns några skatteregler som gäller även för denna grupp. Men det är inte ett ämne som vi kommer att gå in närmare på i den här artikeln. Du måste kontrollera det själv.

Hur man kommer igång med att investera i kryptovaluta

Men hur kommer du igång med att investera i kryptovaluta, om detta är något du vill testa?

Det finns flera sätt att köpa och investera i kryptovaluta, men det bästa sättet att göra det är genom en kryptovalutabörs. Det finns flera kryptobörser som är populära bland norrmän. Ett exempel är kryptobörsen Firi (tidigare MiraiEx).

Det enda du behöver göra innan du kan börja investera är att skapa ett konto hos den kryptobörs du vill använda. Dessutom måste du verifiera ditt konto, vilket ofta görs genom BankID eller genom att lämna in legitimation som pass etc. Då är det bara att sätta igång!

Slik kjøper du kryptovaluta i Norge

Författare Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!