Skattereglene som gjelder for bedrifter som investerer i kryptovaluta

Ludvig
18.03.2022
454 Visninger
Skattereglene som gjelder for bedrifter som investerer i kryptovaluta

Investering i kryptovaluta kan være aktuelt for både privatpersoner og bedrifter. Det fungerer imidlertid slik at disse investeringene beskattes på to forskjellige måter.

Skatt er et omfattende tema, og det fungerer gjerne på forskjellige måter når teorien settes ut i praksis. I denne artikkelen vil vi imidlertid gå inn på skattereglene som gjelder for bedrifter som ønsker å investere i kryptovaluta generelt.

Derfor vil vi understreke hvor viktig det er at du sjekker opp hos Skatteetaten hvordan det er for din bedrift i praksis. Det er gjerne snakk om veldig små marginer, så det vil være fordelaktig å gjøre det uansett.

Men i denne artikkelen skal vi altså se nærmere på skattereglene som gjelder for bedrifter som ønsker å investere i kryptovaluta.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

I dag kan man gå frem for å starte sin egen bedrift på to måter. Dermed kan man si at dagens bedrifter kan deles inn i to hovedgrupper. Disse hovedgruppene er enkeltpersonforetak og aksjeselskap, som kan forkortes til henholdsvis ENK og AS.

Det som skiller et enkeltpersonforetak (ENK) fra et aksjeselskap (AS), er i bunn og grunn det juridiske aspektet ved det å drive en bedrift, men også skattereglene.

I dagens moderne verden er det mange som starter for seg selv, og det kan de gjøre gjennom å start et enkeltpersonforetak. I og for seg så er dette gratis å gjøre, men det er du personlig som er juridisk ansvarlig for selskapet. Du tar en stor risiko, men det er godt alternativ om det skal være et levebrød for kun deg selv.

Hvis du imidlertid har store planer for bedriften din, så er kanskje ikke enkeltpersonforetak veien å gå for deg. Kanskje skal bedriften din investere stort og prøve å vokse, da vil et aksjeselskap være et bedre alternativ. Bedriften regnes da på en måte som en egen person.

Bedriften må defineres først

Det er ikke bare privatpersoner og bedrifter skatten beregnes på forskjellige måter for. Hvordan skatten beregnes vil også variere med utgangspunkt i om du har et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

På grunn av det er du nødt til å definere bedriften din før du kan gå videre til å lese om skattereglene. Med det sagt, så vet du nok allerede hvilken bedrift du har startet. Det er i bunn og grunn ganske enkelt, og noe du er nødt til å ha kontroll på i den daglige driften.

Skatteregler for enkeltpersonforetak

Dersom man investerer i kryptovaluta, så kalles man gjerne for kryptovalutainvestor. De aller fleste som driver med investering i kryptovaluta er en privatperson eller representerer et aksjeselskap. Men det er ikke helt sort/hvitt, og derfor kan det av og til være aktuelt å opprette seg et enkeltpersonforetak i forbindelse med en slik investering.

Det er fort gjort å tenke på investering i kryptovaluta som en hobby, men hvor vidt det regnes som det etter det juridiske aspektet kommer an på i hvor stor grad du driver med det. Om du er i tvil, så anbefaler vi deg å ta kontakt med Skatteetaten, som kan hjelpe deg å finne ut av hva bedriften skal regnes som.

Hvordan kjøpe kryptovaluta?

De aller fleste kryptovalutainvestorene som oppretter seg et enkeltpersonforetak driver med mining eller staking av kryptovaluta. Her er det viktig å understreke at dersom man gjør dette i veldig stor skala, så har vedkommende gjerne en relasjon til et aksjeselskap. Men som sagt, det er ikke helt sort/hvitt.

Det å ha sitt eget enkelpersonforetak går ut på at man leverer skattemelding som næringsdrivende, og at man betaler forskuddsskatt fire ganger i løpet av ett år. Det er du selv som står for beregningen av skatten, og det er disse reglene som gjelder:

 • Du personlig regnes som skattesubjekt, noe som betyr at Skatteetaten tar utgangspunkt i din totale inntekt når de beregner hvor mye skatt du skal betale.
 • Dersom enkeltpersonforetaket ditt går med overskudd, så deles dette inn i to hovedgrupper – inntekt på kapital og inntekt på arbeid – og begge disse skattlegges med 22 prosent. Trygdeavgift og trinnskatt kommer i tillegg, men dette øker naturligvis med utgangspunkt i hvor mye du tjener gjennom tjenestene dine.
 • Den generelle skatteprosenten for enkeltpersonforetak ligger mellom 33,4 og 49,6 prosent.
 • Med et enkelpersonforetak regnes du som næringsdrivende, og da skal du følge reglene som gjelder for næringsdrivende i forbindelse med skattemeldingen. Enkelpersonforetakets inntekter for foregående år skal rapporteres, eller leveres inn, til Skatteetaten innen 31. mai. Det vil si at inntektene for 2021 skal rapporteres inn innenfor 31. mai 2022.
 • For enkelpersonforetak betales det forskuddsskatt fire ganger i løpet av et helt kalenderår.

Skatteregler for aksjeselskaper

Som nevnt tidligere i denne artikkelen, så har du ikke like mye juridisk ansvar dersom du har et aksjeselskap, i og med at bedriften mer eller mindre regnes som en egen person. Du har naturligvis litt juridisk ansvar, men det er ganske begrenset. Det er heller ikke like risikofylt for deg personlig.

Når man driver et aksjeselskap, så er hele prosessen litt større enn den er i forbindelse med at en person driver et enkelpersonforetak. Driver man et aksjeselskap, så har man kanskje fått andre investorer til å satse på selskapet sitt, og på den måten står man stødigere i en eventuell investering i kryptovaluta.

Men det å ha et aksjeselskap fører også til at man har flere formaliteter som man er nødt til å forholde seg til enn det man for eksempel ville vært nødt til å forbindelse med investering i kryptovaluta som et enkeltpersonforetak. For aksjeselskaper gjelder disse reglene:

 • Aksjeselskapet må forholde seg til 22 prosent selskapsskatt på avkastning, altså hvor lønnsom bedriften er.
 • Man er nødt til å forholde seg til denne prosentandelen uansett om man gjør en investering som man ender opp med å tape på.
 • Dersom man som aksjeselskap driver med mining eller staking og får inntekter fra det, så er man nødt til å beregne 22 prosent skatt av dette.
 • Om aksjeselskapet på et senere tidspunkt bestemmer seg for å selge kryptovalutaen som de investere i, så skal differansen på kursen man kjøpte kryptovalutaen for og kursen man selger kryptovalutaen for handles som avkastning.
 • Dersom aksjeselskapet har midler utover innbetalt kapital som tas ut i utbytte, så skal dette følge aksjonærmodellen. I praksis betyr det at dette skal beskattes med 31,68 prosent.
 • Samlet skatt for selskap og aksjonær utgjør totalt 46,7 prosent. Men dette er en skatt man ikke trenger å betale før man har tatt utbytte, og det er veldig praktisk for de involverte partene.
 • Eventuelle reinvesteringer i andre selskaper som gjøres av det aktuelle aksjeselskapet, følger fritaksmodellen. Det betyr at dette er en type investering som er skattefri.
 • Dersom aksjeselskapet har flere aksjonærer, så må hver enkelt aksjonær betale formueskatt hvor prosenten beregnes med utgangspunkt i verdien av aksjeposten de har i det aktuelle aksjeselskapet.
 • For aksjeselskaper fordeles skatten utover to terminer i året etter det aktuelle inntektsåret. Det vil si at skatten for 2021 betales fordelt på to terminbeløp i 2022, skatten for 2022 betales i 2023, og slik fortsetter det.

Hvis man sammenligner listen over skatteregler for enkelpersonforetak og aksjeselskap, så kommer det ganske fort frem at man som aksjeselskap har mye mer å forholde seg til – selv om man tar en personlig lavere risiko.

Disse betaler mest skatt

Etter å ha sett på skattereglene som gjelder for bedrifter som ønsker å investere i kryptovaluta, så kan vi konkludere med at det er aksjeselskapene som betaler mest skatt av investering i kryptovaluta med utgangspunkt i aksjeselskaper og enkelpersonforetak.

Av den grunn er det ikke sikkert at det lønner seg å velge å investere i kryptovaluta gjennom aksjeselskapet ditt. Nedenfor skal vi ta en titt på det som er den enkleste måten å investere i kryptovaluta.

Den enkleste måten å investere i kryptovaluta

I løpet av denne artikkelen har det kommet tydelig frem at det er aksjeselskaper som betaler mest skatt når de investerer i kryptovaluta. I tillegg er det særlig én ting som er klart for oss, og det er at den enkleste måten å investere i kryptovaluta, er å gjøre det som privatperson.

Hvis du ønsker å investere i kryptovaluta som privatperson, er det imidlertid viktig å understreke at det er noen skatteregler som gjelder for denne gruppen også. Men det er ikke et tema som vi vil gå nærmere inn på i denne artikkelen. Det må du sjekke opp selv.

Slik kommer du i gang med å investere i kryptovaluta

Men hvordan kommer man så i gang med å investere i kryptovaluta, dersom dette er noe man ønsker å teste ut?

Det er flere måter man kan kjøpe og investere i kryptovaluta på, men den desidert beste måten å gjøre det på er gjennom en kryptobørs. Det er flere kryptobørser som er populære blant nordmenn. Et eksempel er kryptobørsen Firi (tidligere MiraiEx).

Det eneste du trenger å gjøre før du kan sette i gang med å investere, er å opprette en konto hos kryptobørsen du ønsker å benytte seg av. I tillegg er du nødt til å verifisere kontoen din, noe som ofte gjøres gjennom BankID elller ved å sende inn identifikasjon som pass osv. Deretter er det bare å sette i gang!

Slik kjøper du kryptovaluta i Norge

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!