Skatteetaten går inn i 2022 med skjerpet innsats

Ludvig
17.03.2022
384 Visninger
Skatteetaten går inn i 2022 med skjerpet innsats

I forrige måned ble det sendt ut en pressemelding om at Skatteetaten går inn i 2022 med skjerpet innsats mot de som skjuler kryptoverdiene sine. Skatteetaten tror nemlig at det er mange flere nordmenn som sitter på kryptoverdier enn de som faktisk sier ifra.

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som jobber med å skaffe seg oversikt over dette. Med utgangspunkt i tallene de har tilgjengelig anslås det at det er mange titalls milliarder kroner i kryptovaluta som ikke blir rapportert inn.

Skatteetaten jobber ikke bare med å overvåke denne aktiviteten. Hvis du ikke har gjort det før, så kan du også henvende deg til dem med spørsmål, og så vil de forsøke å hjelpe deg så mye som mulig.

Har man verdier i kryptovaluta, er man altså nødt til å rapportere dem inn til Skattetaten (sjekk mer på Skatteteatens samleside). I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette. Hvordan man går frem for å rapportere kryptoverdiene sine til Skatteetaten, og hva skjer dersom man lar være å gjøre det?

Må man rapportere om kryptoverdier?

Det er et spørsmål sikkert veldig mange lurer på: Må man rapportere om kryptoverdier? Som vi allerede har vært litt innom innledningsvis, så er man nødt til å rapportere inn kryptoverdiene sine.

Selv om dette er et ganske klart svar, så er ikke det ensbetydende med at det er enkelt å forstå. Det er ikke alle som driver med kryptovaluta aktivt, og da er det heller ikke sikkert at de tenker over at dette faktisk er noe som skal rapporteres inn også.

Kryptovaluta skatt

Kryptotallene øker

Skattemeldingen 2021 er ikke klar enda, ettersom vi i skrivende stund befinner oss i februar 2022. Denne artikkelen vil derfor ta utgangspunkt i Skatteetatens kryptotall fra 2019 og 2020. Disse tallene viser at en tydelig økning i kryptotallene:

  • 8723 personer med kryptoverdier i 2019 vs. 13 846 personer i 2020.
  • 298 millioner kroner i kryptoinntekter i 2019 vs. 951 millioner kroner i 2020.
  • 1,7 milliarder kroner i formuer i 2019 vs. 7,5 milliarder i 2020.

Når man ser på disse tallene, så er det ingen tvil om at kryptotallene de siste årene har hatt en markant økning. Og det er ingen grunn til å tro at tallene for 2021, 2022 og årene som vil følge kommer til å være noe annerledes.

Slik blir du en smartere kryptoinvestor

Men ikke alle rapporterer

Til tross for at Skatteetatens tall viser at det har vært en markant økning i kryptoverdier de siste årene, så kan de slå fast at det ikke er alle som rapporterer det inn. De anslår at det er snakk om flere titalls milliarder kroner som nordmenn holder stilt om at de sitter inne med.

Det kan være mange grunner til at man ikke rapporterer inn kryptoverdiene sine. Selv om det selvfølgelig sikkert er noen som ikke har rent mel i posen, så er ikke det tilfellet for alle. Snarere tvert imot!

Undersøkelser som Skatteetaten har tatt viser at de fleste faktisk ønsker å gjøre det riktig. Men det er ikke alle som har satt seg godt nok inn i reglene til å vite hvordan de skal gjøre det. Det kan også hende at noen ikke er klar over at regelverket også gjelder dem. Kanskje er det noen som har fått kryptovaluta i gave?

Hvis du vet at du sitter på kryptovaluta og ikke vet hvordan du skal gå frem for å rapportere det inn, så vil vi anbefale deg å ta en telefon til Skatteetaten. De kan fortelle deg hvilke regler som gjelder, og hvordan du skal gå frem for å følge dem. Enklere blir det faktisk ikke!

Gir kryptovaluta økt kriminalitet?

Slik rapporterer du om kryptoverdier

Hvis du tar kontakt med Skatteetaten vil sannsynligvis få beskjed om at det er ditt ansvar å rapportere inn kryptoverdiene dine. Og det har de naturligvis helt rett i – det er ditt ansvar å rapportere inn det som skal rapporteres inn til riktig instans.

Om du akkurat har kjøpt kryptovaluta eller kanskje fått det i gave, så kan det hele være litt forvirrende. Hvilke regler er det som gjelder for den enkelte og hvordan går jeg frem? Da har du to alternativer. Enten kan du ringe Skatteetaten for å høre, eller så kan du lese videre:

  • Det er utelukkende ditt ansvar å rapportere inn kryptoverdier. Dette gjør du ved å fylle det inn på skattemeldingen din; du finner et eget felt hvor eventuelle kryptoverdier skal fylles ut. Skattemeldingen er et dokument som fylles ut og sendes til Skatteetaten én gang i året.
  • Hvis du har solgt noe av kryptovalutaen du eide ved forrige innmelding, så kan det hende at du får skattefradrag på det. Men da er det i så fall viktig at du tar vare på alt av dokumentasjon fra prosessen, for eksempel informasjon om inngangsverdi og salgspris. Dette er en forutsetning for et eventuelt skattefradrag.
  • I skattemeldingen skal det fylles ut informasjon om hele prosessen. Det vil si at du ikke bare skal opplyse om hvor mye du eier på det aktuelle tidspunktet, men også eventuelle gevinster og tap.
  • I forbindelse med kryptoverdier, så har du muligheten til å endre opplysningene og levere inn ny skattemelding i tre år etter at innleveringsfristen har gått ut.

I starten kan det virke som det er mye å tenke på, men når du først har kommet inn i hvordan dette foregår, så vil det være relativt enkelt å det gjort. Og hvis du har noen spørsmål er det bare å spørre om hjelp på en eller annen måte.

Dette skjer hvis du ikke rapporterer om kryptoverdiene dine

Til tross for at reglene vedrørende rapportering om kryptoverdier er såpass klare, så er det fremdeles mange som lar være å rapportere om det. Det er ikke til å stikke under en stol at mange tenker at de får mer ut av det på den måten.

Men i praksis er det ikke slik. I stedet er det straffbart, og det kan føre til veldig alvorlige konsekvenser. Du risikerer tilleggsskatt, men det er ikke det eneste. Hvis det er en veldig alvorlig sak, så kan du også risikere å bli politianmeldt.

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!