Stablecoins

dai stablecoin

Stablecoins er en kryptovaluta som skiller seg ut i mengden, da dette er en kryptovaluta som er kjent for en volatilitet som er mye lavere enn volatiliteten pleier å være i forbindelse med tradisjonell kryptovaluta.

Som flertallsendingen på kryptovalutaens navn tilsier, så finnes det også flere typer av Stablecoins. Vi skal se nærmere på flere av disse typene i denne artikkelen.

Det er enkelte kryptovalutaer som er knyttet til en spesifikk valuta, og Stablecoins er en av dem. Når du kjøper eller investerer i Stablecoins, så er det amerikanske dollar du er nødt til å forholde deg til. Det er ikke noe problem at du vanligvis bruker en annen valuta.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på de forskjellige typene av Stablecoins, og helt til slutt skal vi også forsøke å gi deg noen nyttige tips som du kan ta i bruk når du på et eller annet tidspunkt skal kjøpe og investere i Stablecoins.

Hva er Stablecoins?

I likhet med flere andre kryptovalutaer, så er Stablecoin et begrep som er sammensatt av to forskjellige ord. Det ene ordet er «stable», som betyr stabil på norsk, og det andre er «coin», som er det engelske ordet for «mynt». Stablecoins er med andre ord stabile mynter.

Siden Stablecoins har flere undergrupper, så er det litt vanskelig å fastsette et spesifikt årstall som begynnelsen for denne kryptovalutaen. Men det vi kan si, er at Stablecoins er en kryptovaluta som virkelig skjøt fart i fjor, altså i 2020.

Stablecoins skiller seg, som nevnt, ut fra sine konkurrenter ved at denne kryptovalutaen har en mer stabil graf knyttet til seg. Mens kryptovaluta generelt kjennetegnes av høy volatilitet, så er ikke det tilfellet med Stablecoins. Denne kryptovalutaen har mye lavere volatilitet.

Den lave volatiliteten fører til at Stablecoins er svært populær blant forbrukerne, særlig de som ønsker å investere i kryptovaluta hvor ikke risikoen er like stor som den er i forbindelse med de andre kryptovalutaene.

Forskjellige typer av Stablecoins

Stablecoins kan som nevnt deles opp i forskjellige typer. Totalt er det snakk om tre hovedgrupper. Hovedgruppene av Stablecoins har fått følgende navn:

  • Stablecoins med sikkerhet i fiat.
  • Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta.
  • Stablecoins uten sikkerhet.

Årsaken til at det har blitt tre hovedgrupper av Stablecoins, er at hver enkelt hovedgruppe bruker har hver sin fremgangsmåte som de bruker for å sørge for at verdien på Stablecoinene holdes på et stabilt nivå.

Hvis du er en av dem som forholder deg til kryptovaluta (og dermed Stablecoins) på engelsk, så er det disse navnene som gjelder:

  • Fiat-collateralized stablecoins.
  • Crypto-collaterialized stablecoins.
  • Non-collaterialized stablescoins.

Nedenfor skal vi se på alle de tre hovedgruppene av Stablecoins. Vi tar for oss listen i kronologisk rekkefølge og begynner derfor med Stablecoins med sikkerhet i fiat.

Stablecoins med sikkerhet i fiat

Stablecoins med sikkerhet i fiat er en kryptovaluta som henter sikkerheten sin fra fiat. Fiat er et begrep som brukes i stedet for å si at det handler om tradisjonelle penger. Med tradisjonelle penger mener vi valutaen som du bruker til daglig, for eksempel norske kroner.

Det er imidlertid viktig å huske at noen kryptovalutaer er fastlåst til en bestemt valuta. I tilfellet med Stablecoins, så er det amerikanske dollar som gjelder. Det betyr at de norske kronene dine vil konverteres til amerikanske dollar i transaksjonsprosessen.

Den tradisjonelle valutaen fungerer som en reserve for kryptovalutaens verdi. Det er dette som gjør at denne formen for Stablecoins opplever en bedre stabilitet enn resten av kryptovalutaene som du helt sikkert har hørt om i din jakt på en god kryptovaluta.

Med det sagt, så er det ikke slik at du er nødt til å bruke tradisjonelle penger for å få Stablecoins med sikkerhet i fiat. Om du har verdier som sølv eller gull liggende, så kan du også bruke dette hvis du vil for å finansiere kjøpet av denne formen for Stablecoins.

Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta

Det finnes også en form for kryptovaluta som henter sikkerheten sin fra en annen form for kryptovaluta. Sikkerheten kan også bestå av flere forskjellige kryptovalutaer. I praksis betyr det at dersom du har Bitcoin og Ether, så kan du bruke dette som sikkerhet for Stablecoins.

Med det sagt, så er det ikke sikkert at dette er en god fremgangsmåte. Det kommer naturligvis an på hva som er baktanken med investeringen din. Men denne typen av Stablecoins forutsetter at du har et større antall av for eksempel Bitcoin og Ether enn du får.

Det som gjør at verdien på disse stablecoinene holder seg stabilt, er at disse stablecoinene bruker smartkontrakter for å beholde kontrollen over utviklingen. Dette er et svært praktisk virkemiddel.

Det finnes mange eksempler på Stablecoins med sikkerhet i kryptovaluta. Et klassisk eksempel på dette, er kryptovalutaen vi kjenner som DAI. Men dette skal vi ikke gå nærmere inn på akkurat nå.

Stablecoins uten sikkerhet

Den tredje, og siste, hovedgruppen av Stablecoins er Stablecoins uten sikkerhet. Som navnet på hovedgruppen tilsier, så er dette en form for Stablecoins som ikke krever noen form for sikkerhet i det hele tatt. Et annet navn på disse stablecoinene, er algoritmisk stablecoin.

I praksis betyr det akkurat det navnet forteller oss – ved kjøp av Stablecoins uten sikkerhet trenger du ikke noen form for sikkerhet. Det er dette som får denne formen for Stablecoins til å skille seg ut fra de to andre formene vi så på ovenfor.

Denne formen for Stablecoins er utstyrt med en mekanisme som tar på seg oppgaven med å få prisen til å holde seg stabil. Det er svært fordelaktig for kundene som ønsker å investere i Stablecoins gjennom å kjøpe denne formen for Stablecoins.

Også i forbindelse med Stablecoins uten sikkerhet finnes det en rekke eksempler på kryptovalutaer som fungerer på denne måten. En av disse kryptovalutaene, er kryptovalutaen Ampleforth som har ticker-koden AMPL.

stabil pris krypto

Prosen på en stablecoin holder seg stabil – noe som er hele poenget.

Fordeler med Stablecoins

Det er en rekke fordeler med Stablecoins. Disse fordelene gjelder uavhengig av hvilken av hovedgruppene som appellerer mest til deg.

Nedenfor skal vi se nærmere på noen av fordelene som du kan dra nytte av ved bruk av Stablecoins.

Stablecoins har praktiske funksjoner

Det er ingen tvil om at Stablecoins har mange praktiske funksjoner. Stablecoins fungerer på en litt annen måte enn de andre kryptovalutaene, i og med at denne kryptovalutaen er bygget opp av koder. Stablecoins kjennetegnes derfor av enkle funksjoner.

Hvis det skulle være nødvendig, så er det svært enkelt for utviklerne bak Stablecoins å endre på kodene som kryptovalutaen er bygget opp av. Kryptomarkedet er noe som endrer seg hele tiden i et raskt tempo, og Stablecoins klarer å tilpasse seg dette på en veldig god måte.

Noen av stablecoinene har egne lojalitetsprogrammer som kundene deres kan benytte seg av. Det er en av de praktiske funksjonene vi sikter til, som Stablecoins uten tvil har kjent ganske mye på!

Stablecoins er billigere

Det er heller ikke til å stikke under en stol at Stablecoins er billigere.

Prisnivået på Stablecoins henger sammen med at man ikke tar en like stor risiko ved å investere i Stablecoins. Men det er viktig å ikke glemme at Stablecoin like fullt er en kryptovaluta, og med kryptovaluta vil det alltid være en viss risiko.

Risikoen er ikke like stor ved kjøp av Stablecoins, men det er viktig å ha det i bakhodet at det kan skje endringer. Men endringene vil ikke være like drastiske som vi er vant med fra andre former for kryptovaluta.

Når man driver med kryptovaluta, er det ikke uvanlig at det forekommer gebyr på transaksjonene. Størrelsen på gebyrene vil variere fra kryptovaluta til kryptovaluta. I forbindelse med Stablecoins klarer de å holde gebyrene på et veldig lavt nivå.

Man kan benytte seg av tjenesten når som helst

Stablecoins er en tjeneste man kan benytte seg av når som helst. Dette er ingen begrensninger på hvilken tid på døgnet du kan benytte deg av denne kryptovalutaen. I stedet kan du bruke den akkurat når det passer best for deg, og det er veldig praktisk.

Det betyr altså at dette er en kryptovaluta som er tilgjengelig hele døgnet og til alle døgnets tider, eller 24 timer i døgnet 7 dager i uken. Og det er uten tvil svært praktisk for Stablecoins sin del.

Mindre sjanse for inflasjon

I og med at Stablecoin kjennetegnes av lav volatilitet, altså at prisen ikke øker og synker like mye som den gjør i forbindelse med andre kryptovalutaer. Siden prisen holder seg på et mye mer stabilt nivå, så er det mye mindre sjanse for at det skal oppstå inflasjon.

Årsaken til at det er mindre sjanse for inflasjon, er også det at Stablecoins har en mye høyere verdi enn andre kryptovalutaer.

Tilgjengelig for alle

I og med at man kan benytte seg av Stablecoins når som helst, så kan dette beskrives som en tjeneste som er tilgjengelig for absolutt alle.

Du kan benytte deg av Stablecoins uavhengig av hvilket tidspunkt som er mest praktisk for deg. Om du jobber 12 timers vakter og kun har natten til gode, så kan du gjøre det du skal gjøre med stablecoinene da. Her ligger det ingen føringer for når du kan bruke dem og ikke!

Stablecoins er også en svært sikker tjeneste, siden Stablecoins er, i likhet med andre kryptovalutaer, bygget opp av blokkjede-teknologi.

Er Stablecoins en god investering?

Hvis du vurderer å investere i en eller annen form for kryptovaluta, så vil Stablecoins være et veldig godt valg. Faktisk så vil vi driste oss til å si at Stablecoins vil være det beste valget for de fleste.

Årsaken til at Stablecoins vil være en god investering, er fordi denne kryptovalutaen har en mye lavere volatilitet når man sammenligner den med andre kryptovalutaer på markedet i dag. I praksis betyr det at verdien på denne kryptovaluten ikke svinger like mye som andre.

Det ligger også litt i navnet, i og med at den heter Stablecoins. Dette er et navn som på norsk oversettes til «stabile mynter». Du tar med andre ord en lavere risiko ved å investere i Stablecoins fremfor å velge en annen kryptovaluta med høy volatilitet.

Stablecoins vil være et godt valg for de aller fleste, men spesielt for de som ikke har så mye erfaring med det å investere i kryptovaluta. Det vil en kryptovaluta med lav volatilitet være en fin måte å øve seg på, frem til man blir litt sikrere i manesjen.

Slik investerer du i Stablecoins

Hvis du er skeptisk på det å investere i kryptovaluta på grunn av den høye volatiliteten de fleste kryptovalutaene kommer med, så trenger du ikke å bekymre deg for dette lenger. For Stablecoins er en kryptovaluta litt uten om det vanlige – med lav volatilitet!

Det vil si at en investering i Stablecoins er mye tryggere enn det vil være å investere i noen av de andre kryptovalutaene. Når det gjelder hvordan du investerer i Stablecoins, så kan dette gjøres på flere forskjellige måter. Nedenfor vil vi ta for oss noen av fremgangsmåtene.

Velg hvilken kryptobørs du vil bruke

Først og fremst er du nødt til å finne ut hvilken kryptobørs du vil bruke til å kjøpe stablecoinene dine. Det finnes mange forskjellige kryptobørser, så her kan du formelig velge og vrake blant en rekke gode kryptobørser.

Det er imidlertid viktig å velge en kryptobørs som faktisk tilbyr kryptovalutaen du ønsker å investere i, som i dette tilfellet jo er Stablecoins.

Velg hvilken Stablecoin du vil investere i

Deretter er du nødt til å finne ut hvilken Stablecoin du har lyst til å investere i. Det kan også være praktisk å ha funnet ut dette før du velger ut en kryptobørs, siden det ikke er sikkert alle som tilbyr alle formene for Stablecoins.

Disse kan du investere hos

Det finnes som nevnt forskjellige kryptobørser. Noen av de mest populære, er eToro og Firi. Sistnevnte var tidligere kjent som MiraiEx, hvis det skulle være noen tvil om det er en bra kryptobørs eller ikke.

Når du har funnet ut hvilken kryptobørs du vil investere hos, så følger du bare retningslinjene til den aktuelle kryptobørsen for å registrere deg og opprette brukerkonto. Og deretter er det bare å investere i vei!