Alt du trenger å vite om IDO

Ludvig
28.04.2022
201 Visninger
IDO kryptovaluta launchpad

Enten du er en som aktivt investerer i kryptovaluta eller en som bare er mer enn gjennomsnittet interessert i kryptovaluta, så vet du garantert at kryptovaluta er et tema som introduserer deg til nye begreper rett som det er.

Et av begrepene som du mest sannsynlig har stiftet bekjentskap med i forbindelse med kryptovaluta, er begrepet IDO. Men hva er egentlig IDO? Det er det vi skal snakke litt mer om i denne artikkelen.

Hva er IDO?

IDO er en forkortelse for Initial DEX Offering. Dette begrepet er fortsatt relativt nytt, så det er ikke blitt utviklet et eget norsk uttrykk for det enda. I stedet kalles det gjerne bare «DEX-tilbud».

Forgjengerne til IDO har du antageligvis også hørt om. Det er ICO (Initial Coin Offerings) og IEO (Initial Exchange Offerings). Mange ser på IDO som en ny finansieringsmåte i forbindelse med kryptoindustrien, fordi den har funnet løsningen på flere av problemene som ICO og IEO har støtt på i forbindelse med finansiering.

Dermed kan det sies at IDO er en døråpner for en rekke nye prosjekter og for nye mennesker som ønsker å bli kryptoinvestorer. Dette er et konsept som har blitt gjort tilgjengelig over hele verden.

Her får du en animert forklaring på hva IDO er

Ethereum kickstartet det hele

Veien frem til dagens IDO har vært lang, og det var kryptovalutaen Ethereum som kickstartet det hele i 2017. Det var altså i 2017 at utviklingen av ICO – en av forgjengerne til IDO – begynte.

I forbindelse med Ethereum har du sikkert hørt om ERC20 tokens. Før disse tokens dukket opp hadde finansiering av prosjekter vært ganske vanskelig, men og denne utviklingen gjorde finansieringen av prosjekter mye enklere og mer lettvint, fordi man med dette ikke trengte å gå gjennom den samme prosessen ved hver eneste transaksjon.

ICO ble ansett for å være en type crowdfunding, og det gjorde det mye enklere å finne investorer i forbindelse med kryptovaluta sammenlignet med de tradisjonelle finansmarkedene. På de tradisjonelle finansmarkedene er det nemlig svært begrensede muligheter for slik crowdfunding.

ICO – ikke det helt store

Men ICO ble aldri det helt store. I og med at det ble lettere for investorer å investere, så fikk man naturligvis en aldri så liten eksplosjon av prosjekter.

Veldig mange av disse prosjektet var – ikke overraskende – finansiert av småinvestorer. Ikke at det i seg selv trenger å være negativt, men veldig mange av investeringsprosjektet var også ganske useriøse.

Flesteparten av disse prosjektene har sakte, men sikkert stagnert eller forsvunnet like fort som de kom. I praksis førte dette til at ICO fikk et relativt dårlig rykte på kryptomarkedet. Til tross for det så er det likevel slik at ICO var starten på desentralisert krypto-finansiering.

IEO skulle løse ICOs problemer

Det er ikke til å stikke under en stol at ICO førte til mange problemer. Og dette var naturligvis problemer man var nødt til å løse, og løsningen ble Initial Exchange Offerings (IEOs), som er en av to forgjengere til IDO.

Det er ingen tvil om at IEO gjorde det de var ment å gjøre. Hensikten med å utvikle IEO var å få orden på problemene som ICO hadde skapt for investorene. De ønsket seg bedre struktur og mer sikkerhet i forbindelse med investeringene sine, og det var det IEO gav dem.

Likevel var det ikke mulig for IEO å få orden på alle problemene som var i systemet. IEO var sentraliserte på akkurat samme måte som de andre kryptobørsene, så man ble heller ikke her kvitt mellommannen i prosessen.

I stedet ble det til at mellommannen spilte en svært viktig rolle. Det var dde som bestemte hvilke prosjekter som skulle satset på, og det var i tillegg en tjeneste som investorer var nødt til å betale for. Det var det stikk motsatte av tanken om desentralisering.

ICO ble til IEO, så ble IEO til IDO

Nå har IEO imidlertid blitt videreutviklet til IDO, og IDO har uten tvil mange likheter med IEO.

I forbindelse med både IDO og IEO introduseres nye tokens gjennom en exchange. I tillegg er begge disse to automatisk oppført på kryptobørsen. Men det er også en rekke forskjeller mellom dem:

  • Når man utsteder tokens og dermed gjennomfører en IDO, så er ikke investoren nødt til å betale gebyrer til kryptobørsen på samme måte som de må dersom tokens utstedes i forbindelse med IEO.

  • Veldig mange kryptobørser bruker IEO hyppig når de skal markedsføre prosjektet sitt. Slik er det imidlertid ikke i forbindelse med IDO. Dette er altså ikke en sentral del av markedsføringen i det hele tatt. Utstederen må i stedet bruke en IDO-launchpad.

  • Som nevnt ovenfor, er både IEO og IDO automatisk oppført på kryptobørsen, men dersom det er snakk om en populær sentralisert kryptobørs, så er det ikke utenkelig at man er nødt til å betale for plassen sin på listen. I forbindelse med IDO har prosessen en tendens til å skje i et litt raskere tempo.

Det var dog ikke i forbindelse med kryptovaluta at IDO kom til syne for aller første gang. Det var faktisk i forbindelse med opplæringssystem for Al hvor IDO dukket opp for første gang. For å være helt nøyaktig, så var det i forbindelse med Raven og Protocol og dets lansering.

Hva er IDO-launchpad?

Som nevnt kunne ikke mellommennene gjøre det samme med IDO som de gjorde med IEO. IDO forutsetter bruk av et IDO-launchpad, og denne launchpaden spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Hensikten med et IDO-launchpad er å gjennomføre det som en mellommann vanligvis har ansvaret for – altså å sammenligne prosjekter med flere investorer og finne ut hvem som fungerer best sammen. Dermed klippes vingene til sentraliserte kryptobørser i liten grad.

Som nevnt kunne ikke mellommennene gjøre det samme med IDO som de gjorde med IEO. IDO forutsetter bruk av et IDO-launchpad, og denne launchpaden spiller en viktig rolle i denne prosessen.

Et IDO-launchpad har også en svært viktig rolle i forbindelse med dårlige prosjekter. Launchpaden har en innebygd funksjon som gjør det enklere å filtrere ut hvilke prosjekter som er gode og hvilke som er dårlige, og dermed beskytte investorer fra å bli svindlet.

Slik kommer du inn i Launchpads:

https://youtu.be/Y02ZvAHSp4w

Det finnes forskjellige launchpad

Det er imidlertid ikke så enkelt som at begrepet «launchpad» kun refererer til et spesifikt launchpad. Snarere tvert imot – det er en samlebetegnelse som inkluderer en rekke launchpader:

Polkastarter

Polkastarter var en av de første launchpadene som ble utviklet. På grunn av det er dette en launchpad som mange uten tvil har svært stor tillit til.

DAO Maker

Det er ikke bare Polkastarter som har et relativt godt rykte. Det har også launchpaden DAO Maker.

DAO Maker gir deg i tillegg muligheten til å returnere tokens, noe som i praksis betyr at risikoen for å bli utsatt for svindel. Dersom man får en dårlig magefølelse etter at investeringen er gjort, så er det bare å reversere handel – og så er problemet (forhåpentligvis) ute av verden.

Summen av dette gjør at DAO Maker er en launchpad som gir Polkastarter hard konkurranse.

DuckDAO

DuckDAO har mange likheter med DAO Maker.

DuckDAO har alle funksjonene som DAO Maker har, deriblant at kundene har muligheten til å returnere tokens som de har kjøpt dersom de skulle angre seg. Det er svært praktisk å ha denne muligheten, for det minimerer jo risikoen for å bli svindlet.

DuckDAO føyer seg inn i rekken av launchpads som også har et godt rykte.

Slik starter man en IDO

Hvordan man starter en IDO vil variere litt med utgangspunkt i hvilken launchpad du bruker. Men hovedtrekkene i prosessen vil likevel være ganske lik:

  • Kriteriene til den aktuelle launchpaden må oppfylles av det aktuelle prosjektet (det er viktig å huske at det ikke er uvanlig at forskjellige launchpads opererer med forskjellige kriterier)

Når det viser seg at prosjektet oppfyller launchpadens kriterier, så ble det satt opp en «liquidity pool». Gjennom her blir informasjonen sendt til investorene, og det er også her forhåndsbetalingen av tokens skjer.

Selv om dette blir gjort, så vil investorene motta sine tokens med en gang. De mottar i stedet et eierskapsbevis som byttes inn i faktiske tokens etter at de har blitt generert. Prosessen pleier ikke å ta lenger enn et par timer.

Når tokensene har blitt generert, så står investorene fritt til å handle på IDO.

Investering i IDO

Investering i IDO er en omfattende prosess hvor launchpad spiller en viktig rolle. Det er også viktig å huske at fremgangsmåten kan variere litt i forbindelse med hvilken launchpad du bruker – som vi også har nevnt før.

Men også her er det slik at stegene i prosessen vil være ganske like. Vi skal ta en nærmere titt på dette nedenfor.

KYC/AML prosedyre
De siste årene har reglene i forbindelse med kryptovaluta blitt litt strengere. Det har blant annet flørt til at launchpads bør gjennomføre en KYC/AML prosedyre for sine mulige investorer.

Som en del av denne prosesdyren gjennomføres det en «whitelisting», som rett og slett handler om at man føler litt nøyere med enn man vanligvis ville gjort, for eksempel på Twitter.

Launchpad tokens

Flere launchpads har ulike forutsetninger, og en av dem er ofte at du er nødt til å kjøpe en beholdning av deres tokens for å kunne være med i IDO.

Det er heller ikke usannsynlig at beholdningen din av tokens er med på å vurdere hvor mye får muligheten til å kjøpe i forbindelse med en IDO.

Web 3.0 Wallet og DEX

For at interaksjon skal være mulig, er launchpaden avhengig av Web 3.0 Wallet for at det skal skje. Det er denne teknologien som styrer IDO. I praksis betyr det at du trenger en slik lommebok for å kunne drive med denne formen for investering.

Etter en stund ønsker du kanskje å begynne å handle med tokensene du tidligere har kjøpt, og da er du avhengig av en DEX. Tenk langsiktig og gjør deg kjent med hvordan DEX-en fungerer.

I likhet med launchpads, finnes det flere typer DEX-er, og defor kan det være vanskelig å finne ut hvilken du bør bruke. Uniswap er en svært populær DEX, så kanskje du kan bruke denne i en overgangsperiode?

Fordeler og ulemper med IDO

De største fordelene med IDO er at IDO har kvittet seg med mange av problemene som ICO og IEO bydde på. I tillegg forekommer det ikke noen høye gebyrer dersom man ønsker å liste et prosjekt gjennom en IDO.

IDO anses også for å være mye sikrere enn tidligere metoder i forbindelse med kjøp av tokens. Årsaken til det er at IDO gjør det mulig å sende beholdningen rett til kjøperens kryptolommebok.

Men man er også nødt til å være klar over at IDO ikke gir den samme støtten som en sentralisert kryptobørs vil gjøre i forbindelse med utsteding av tokens.

Med sagt, så er det viktig å ikke glemme at launchpads har tatt over denne rollen i svært stor grad. Dermed er det ikke sikkert at det er av så veldig stor betydning.

Derfor bør du investere i IDO

IDO er uten tvil et relativt nytt prosjekt. Tro det eller ei, men dette er faktisk en av grunnene til at man bør investere i prosjektet. Det kan jo faktisk vise seg å være svært fordelaktig for deg på et litt senere tidspunkt?

For noen kan dette dog være litt for vagt. Det er rett og slett enklere sagt enn gjort. I praksis er det veldig mange som er svært skeptiske på prosjekter som er såpass nye, og det er helt naturlig, rett og slett fordi man ofte tar en risiko, fordi det er rett og slett ingen som vet hva som skjer videre, og det kan jo naturligvis være litt skummelt.

Men på akkurat samme måte som man det kan brukes som et argument mot å gjøre det, så kan det brukes som et argument for å gjøre det. For nye prosjekter kan også vise seg ha et stort potensial, og da er det uten tvil noe man kan tjene en god del penger på senere.

Så invester gjerne i IDO nå – men det forutsetter at du har satt deg inn i prosjektet og vet litt om det på forhånd.

Forfatter Ludvig

Ludvig har lang erfaring med kjøp og salg av kryptovaluta. De senere årene har han tatt det til et nytt nivå og prøver å leve av kryptovaluta trading. Han følger godt med på markedet og har opparbeidet seg god kompetanse på teknisk analyse mm. Vi er veldig glad for å ha Ludvig med på laget, og er det noe du lurer på angående kryptovaluta er dette mannen du spør!